Skolēn, izbaudi uzvaras garšu – esi uzņēmējs jau tagad!

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Latvija (JAL), sadarbībā ar Swedbank, aicina ikvienu Latvijas skolēnu izveidot savu Skolēnu Mācību Uzņēmumu (SMU). Piedaloties SMU programmā, skolēnam ir iespējas praktiskā veidā jau skolas laikā apgūt visas nepieciešamās zināšanas, lai pēc skolas absolvēšanas dibinātu reālu uzņēmumu.

Lai atvieglotu SMU dibināšanu, ir izveidota arī speciāla SMU mājaslapa - www.smu.lv, kurā ir atrodama visa nepieciešamā informācija par SMU programmu, SMU dibināšanu un attīstību, kā arī iespēja on-line režīmā saņemt padomus un pieteikties mentoru konsultācijām par uzņēmējdarbību. Mājaslapa un SMU uzskaites sistēma tapusi ar "HansaWorld Latvia" atbalstu.

Katru gadu Latvijā Skolēnu Mācību Uzņēmumu programmā piedalās vairāk nekā 1000 skolēnu, lai gūtu pirmās praktiskās iemaņas sava uzņēmuma dibināšanā un vadīšanā. SMU programmas mērķis ir jaunas uzņēmēju paaudzes veidošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

Latvijā 2009./2010. mācību gadā tika nodibināts vairāk nekā 200 Skolēnu Mācību Uzņēmumu visos Latvijas reģionos. Piedaloties SMU programmās ikvienam skolēnam tiek dota iespēja iegūt JAL Sertifikātu, ar kuru iespējams saņemt gan priekšrocības, gan budžeta vietas JAL sadarbības augstskolās.

Uzsākot SMU darbību, skolēni tiek virzīti uz inovatīvu, sociāli atbildīgu ideju ģenerēšanu un risinājumu meklēšanu, to realizēšanā izveidojot un attīstot savu uzņēmumu. Programmas laikā, skolēniem tiek attīstīta ļoti svarīga kompetence - uzņēmējspējas, kas ir svarīgs nodarbinātības, konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes priekšnoteikums zināšanu sabiedrībā, Uzņēmējspējas ietver veselu cilvēka īpašību kopumu- piemēram, uzņēmīgumu, jaunradi un prasmi pieņemt pārdomātus lēmumus riska situācijās, spēja uzņemties iniciatīvu un atbildību. Tādējādi uzņēmējspējas nepieciešama ikvienam indivīdam, strādājot jebkurā profesijā un darbības jomā.

„Šobrīd ir īpaši svarīgi veicināt skolēnu uzņēmību un uzdrīkstēšanos, pārbaudot savas uzņēmēja spējas praktiskā rīcībā, kā arī sekmēt skolēnu iemaņas inovatīvu ideju attīstībā. Tādējādi praktiskā veidā tiek nodrošinātas zināšanas par ekonomikas, ētikas un uzņēmējdarbības pamatprincipiem un zināšanu pielietojums reālā uzņēmējdarbības vidē," uzskata Jana Jakovļeva, Junior Achievement - Young Enterprise Latvija izpilddirektore.

SMU praktiskā mācību programma ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa gan ekonomikas, gan sociālās zinības, gan citos mācību priekšmetos gandrīz visās Eiropas valstīs. Eiropas Komisijas veiktais pētījums norāda, ka programmas absolventi pēc statistikas dibina savus uzņēmumus studiju laikā vai absolvējot augstskolu. Vidēji 15% no SMU dalībniekiem uzsāk savu reālo biznesu vecumā no 20 līdz 29 gadiem un 36% plāno uzsākt tuvāko trīs gadu laikā.

Sākot ar šo mācību gadu, par SMU programmas lielāko atbalstītāju Baltijas valstīs ir kļuvusi Swedbank, kuras uzņēmējdarbības atbalsta programmas izveidotas ar mērķi veicināt jauno uzņēmēju jeb mazo un vidējo uzņēmumu attīstību.

Daniils Ruļovs, Swedbank valdes loceklis, Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs: „Skolēnu Mācību Uzņēmums ir lieliska iespēja pamēģināt kā tas ir - nopelnīt pašam savu naudu, turklāt darīt to kopā ar labiem draugiem un saņemt profesionālu atbalstu. Svarīgi arī, ka to var darīt kā spēli un ar prieku. Šīs dienas skolēni ir nākamie uzņēmumu īpašnieki, vadītāji, noteikti arī kāds nākotnes miljonārs! Svarīgi ir uzdrīkstēties nebaidīties!"

SMU programmu Latvijā šogad atbalsta Swedbank, Izglītības uz zinātnes ministrija, HansaWorld Latvia, Biznesa augstskola Turība, DEAC, Fantasy Park, airBaltic, Tallink Latvija, draugiem.lv, Nacionālais teātris un Coca Cola HBC Latvija. Informatīvi atbalsta Eiropas Hitu radio, Dienas mediji un Euro AWK.

Junior Achievement - Latvija (JAL) programma un praktiskā mācību metode „Skolēnu Mācību Uzņēmums" ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs.

SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē - skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Skolēnu mācību uzņēmumiem nav juridiska statusa - tās pārstāv Junior Achievement - Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti.

Darbojoties šajā mācību programmā, skolēni iepazīstas un izpēta uzņēmējdarbības vadības pasauli un apgūst pilnīgi visu uzņēmējdarbības ciklu, sākot no komercdarbības idejas radīšanas, līdz tās īstenošanai. Skolēni praktiski nostiprina arī skolā iegūtās teorētiskās ekonomikas zināšanas par uzņēmējdarbības principiem: preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, tirgus apgūšana, finanšu analīze, grāmatvedība, mārketings un darbs komandā. SMU darbojas no 4 līdz 9 mēnešiem.

JAL misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

Izglītība