Skolēni iegūs, ja pedagogi būs bruņoti ar mūsdienīgām zināšanām

"Jo zinošāks pedagogs, jo skolēniem interesantāk mācīties," to, kāpēc arī skolotājiem jāpilnveido savas zināšanas, motivē Irēna Freimane. Viņa vada projektu ar garu nosaukumu "Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide" un piektdien ieradās Smiltenē, Trīs pakalnu pamatskolā

 

Tur Vidzemes reģiona skolu pārstāvji diskutēja par pedagogu profesionālās karjeras attīstības dažādiem piedāvājumiem. Šajā jomā strādājošā darba grupa vērtējumam nodeva izstrādātos metodiskos materiālus."Pusotru gadu pētījām jautājumus, kuri saistīti ar pedagogu profesionālās karjeras izaugsmi," skaidro darba grupas pārstāve Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas direktore Inese Raiskuma.

 

Iesaistās trīs rajona skolasDarba grupa izstrādā metodiskos materiālus, arī par mācību stundu vērošanu, kad skolēnu un skolotāja darbu vērtē speciālists, piemēram, mācību pārzinis. "Diskutējām, vai tas ir apgrūtinājums, vai arī dod pozitīvu pienesumu mācību darba uzlabošanā," stāsta I. Raiskuma.Valkas rajonā projekta darba grupas izstrādātos metodiskos materiālus izmēģina Smiltenes ģimnāzija, Strenču vidusskola un Valkas pamatskola. "Skolotājs uz sevi paskatās no malas," ieguvumu vērtē Smiltenes ģimnāzijas direktore Aija Cunska.

 

Skolotāji novērtē savu darbuLīdzdarbojoties projektā, ģimnāzijā ieviesta mācību stundu vērošana, skolotāju pašvērtējums, skolēnu un vecāku anketēšana par skolotāju darbu. "Šajā jomā strādājām jau agrāk, pēc pašu iniciatīvas," stāsta A. Cunska. Pedagogi, iepazīstoties ar rezultātiem, izvērtē to, kā vada mācību stundas, kā tām gatavojas un sadarbojas ar skolēniem, un izdara secinājumus, ko uzlabot savā mācību darbā, no kā atteikties vai ko jaunu ieviest.Pedagogu darba augstāka kvalitāte arī ir mērķis jau minētajam nacionālās programmas projektam "Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide". To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, bet Latvijā ievieš Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra.

Izglītība