Skolēni no Smiltenes piedalījās starptautiski atzītā vācu valodas diploma eksāmenā 1

Šodien, 7.decembrī, Valmieras Valsts ģimnāzijā norisinājās starptautiski atzītā vācu valodas diploma (DSD) eksāmena rakstiskā daļa, kurā piedalījās 28 skolēni no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Rēzeknes, Daugavpils, Gulbenes, Smiltenes, Cēsīm un Limbažiem.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane informē, ka eksāmena rakstiskajā daļā tiek pārbaudīta skolēnu lasītprasme, spēja atbildēt uz jautājumiem par izlasīto tekstu, klausīšanās prasme, kā arī iekļauti uzdevumi, kas pārbauda skolēnu prasmi sagatavot tekstus par sarežģītām tēmām vācu valodā. Eksāmena mutvārdu daļa norisināsies janvāra vidū, savukārt diplomi tiks pasniegti svinīgā pasākumā pavasarī.

„Skolēnu skaits katru gadu mainās, taču ir prieks par ikvienu, kurš izvēlas kārtot šo eksāmenu un apliecināt savas zināšanas. Vācu valodas prasme sniedz lielas iespējas un priekšrocības - ar iegūto diplomu skolēni bez papildus valodas eksāmena var iestāties jebkurā Vācijas augstskolā, iegūtās prasmes un iemaņas noder vēlāk studiju procesā, izstrādājot bakalaura un maģistra darbus, sniedz iespējas izmantot starptautiskās studiju apmaiņas vai prakses iespējas, kā arī tas ir liels pluss turpmākās karjeras veidošanā, jo starptautiski atzītu diplomu augstu novērtē arī darba devēji. Vairāki skolēni jau šobrīd aktīvi interesējas par studiju iespējām Vācijā," norāda Valmieras Valsts ģimnāzijas vācu valodas viesskolotājs Jens Grabovskis.

E. Neimane atzīmē, ka lai iegūtu starptautiski atzīto vācu valodas diplomu un sagatavotos gan eksāmena rakstiskajai, gan mutiskajai daļai, skolēni apgūst vācu valodu septiņus gadus. Iegūtais diploms apliecina, ka audzēkņu vācu valodas zināšanas atbilst Eiropas valodu prasmes C1 līmenim - skolēns spēj sazināties vācu valodā bez problēmām.

„Stundu skaits skolā ir neliels, taču, lai nokārtotu eksāmenu, daudz ir jāstrādā papildus. Lai uzturētu augstu līmeni, svarīgi uzsākt mērķtiecīgu valodas apguvi jau pamatskolā," norāda Cēsu Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Sniedze Stupaka.

E. Neimane piebilst, ka apmācību programmas ietvaros skolas saņem lielu atbalstu no Vācijas - mācību materiālus, grāmatas, vārdnīcas. Skolēniem ir arī iespēja piedalīties mācību nometnēs, starptautiskos kultūras un sporta pasākumos, kā arī apmeklēt Vācijas augstskolas.

Komentāri 1

skolnieks

Stundu tiešām maz, bet vajadzētu daudz vairāk praktiskās nodarbības ar savstarpēju sarunāšanos par dažādām tēmām, nevis dzīt GRAMATIKU!:)

pirms 10 gadiem, 2010.12.08 11:12

Izglītība