Skolēniem dota iespēja pilnveidoties ārzemēs

Šajā mācību gadā "Comenius" skolēnu individuālās mobilitātes ietvaros 14 skolēni no Latvijas mācās Francijas, Itālijas, Somijas un Spānijas skolās. Savukārt divi jaunieši no Somijas un divi no Francijas skolosies Latvijā.

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi konkursu Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas "Comenius" ietvaros - skolēnu individuālajā mobilitātē. Konkursā var piedalīties vispārizglītojošās skolas, kuras pieteikšanās brīdī darbojas vai iepriekš darbojušās "Comenius" skolu partnerības projektos.

"Comenius"skolēnu individuālā mobilitāte dod iespēju skolēniem no trim līdz desmit mēnešiem mācīties kādā ārvalstu skolā un dzīvot viesģimenēs. Savukārt skolām tā ir iespēja uzņemt vai nosūtīt skolēnus uz kādu citu partnervalsti. Šajā programmā šogad piedalās skolas 17 ES mūžizglītības programmas dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Norvēģijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā un Zviedrijā.

Programmas mobilitātes projektos līdzekļi paredzēti braucienu organizēšanai, skolēnu ceļa izdevumiem, valodu prasmju pilnveidei un ikmēneša pabalstam. EK nodrošina visu aktivitātē iesaistīto skolēnu apdrošināšanu. Ārvalstīs skolēni dzīvo viesģimenēs, kuras piedāvā uzņemošā skola.

Interesentiem projektu pieteikumi 2011./2012. mācību gadam jāiesniedz līdz šāgada 1. decembrim. Vairāk informācijas par šo programmu var iegūt www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibasprogramma/comeniusskolenu mobilitate.

Izglītība