Skolotājai - Kronvalda fonda prēmija

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Ārija Viļuma ir to piecu Latvijas pedagogu vidū, kuri šogad saņēma Ata Kronvalda fonda balvas.

Ata Kronvalda balvu (medaļu, diplomu, stipendiju) piešķir zinātniekiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.

 

Šogad balvas saņēma: Ā. Viļuma, Dace Bonka (Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas zinātniskā asistente), Līga Sausiņa (Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas pasniedzēja), Līga Umberte (Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedras lektore) un Andrejs Jefremovs (Puškina liceja krievu valodas un literatūras pasniedzējs).

 

Balvas Prezidenta pilī īsi pirms jaunā mācību gada sākuma mācībspēkiem pasniedza Valsts prezidents Valdis Zatlers, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs. Pateicoties sponsoriem, šogad naudas prēmija ir 400 latu.

 

Ā. Viļumu apbalvošanai ieteica Smiltenes ģimnāzija par pedagoģes ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, zinātniskās pētniecības darbības vadīšanā un darbu ar apdāvinātiem bērniem. Papildu tiešajam mācību darbam ģimnāzijā skolotāja jau vairāk nekā 10 gadus sestdienās strādā Apdāvināto bērnu fakultatīvajā skolā Rīgā un ir viena no tās dibinātājām.

 

Šajā skolā nemāca konkrētus priekšmetus. "Mēs izvirzām problēmas un skatāmies uz tām no dažādiem skatu punktiem, veidojot saikni starp dažādiem mācību priekšmetiem. Neko nedodam gatavu. Katrs skolēns ir pētnieks," īsumā skaidro Ā. Viļuma.

 

Savukārt viņas mācītie Smiltenes ģimnāzisti regulāri piedalās matemātikas olimpiādēs rajona un valsts mērogā un iegūst tajās godalgotas vietas.

 

"Stingra, prasīga. Liek arī strādāt papildus, ja pamana dotības, un tai pašā laikā strādā arī ar tiem skolēniem, kuri nesaprot," vērtē Nauris Vizulis (12. klase), Valsts matemātikas olimpiādē pēdējos divos gados viņš ieguvis sudraba un bronzas medaļu.

Izglītība