Skolotāji atzīst, ka modernas tehnoloģijas mācības padara interesantākas

Valkas ģimnāzijā firmas "Adatti" pārstāvji skolotājus iepazīstināja ar jaunākajām tehnoloģijām, kas domātas izmantošanai mācību procesā. Uz elektronisko aparatūru un ierīču prezentāciju bija ieradušies arī pedagogi no Valkas, Ērģemes, Kārķu un Ozolu pamatskolas.

Mūsdienu informācijas apjoms ir milzīgs, tādēļ optimālai tās apguvei ir nepieciešamas jaunas metodes. "Lai jaunākās tehnoloģijas ieviestu skolā, vispirms šajā procesā jābūt ieinteresētam skolotājam. Tādēļ arī rīkojām šo pasākumu, lai pedagogi redzētu, kāds pašlaik ir piedāvājums.

Protams, modernākās aparatūras nav lētas, tomēr, ja skolotājs uzskata, ka tās vajadzīgas, tad mācību iestāde darīs visu iespējamo, lai dabūtu līdzekļus to iegādei. To var darīt arī pakāpeniski," saka Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga.

Viņa uzskata, ka arī pašlaik skola ir labi apgādāta ar modernām iekārtām. "Mums ir labi datori, ir divas datorklases, bet jāatceras, ka tehnoloģijas attīstās katru dienu un mācību iestāde no šī tempa nedrīkst atpalikt. Neviens vēl nav izpētījis, vai tehnoloģiju ieviešana veicina labākas sekmes skolēniem, bet skaidrs ir tas, ka interesants mācību process skolēnu piesaista," skaidro L. Kreicberga.

Firmas "Adatti" tirdzniecības nodaļas vadītāja Katrīna Korotkiha stāsta, ka pedagogu vērtējumam firma ir atvedusi pilnu interaktīvo klasi, kas sastāv no interaktīvās, elektromagnētiskās un infrasarkano staru tāfeles. "Piedāvājam arī elektronisko balsošanas sistēmu, kas paredzēta testu veikšanai. Ir arī digitālā dokumentu kamera un citas ierīces. Mūsu firma tagad skolām var piedāvāt arī speciāli izglītības nozarei paredzētu datoru," stāsta K. Korotkiha.

Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas direktore Dzidra Švarte atzīst, ka modernas tehnoloģijas var ieviest arī nelielā skolā, tomēr rūpīgi jāizvērtē, kas ir visvajadzīgākais. "Mums ir ļoti atsaucīga pagasta lēmējvara. Tā cenšas apmierināt visas mūsu vajadzības, tomēr nedrīkst arī par zemu novērtēt skolotāja dzīvo vārdu," saka Dz. Švarte.

Ērģemes pagasta pamatskolas skolotājs Valters Beldavs atzīst, ka no tehnoloģiju ieviešanas iegūst gan skolotājs, gan skolēns, turklāt ar to palīdzību ir labi organizēt pašmācību.

Izglītība