Skolotāji atzīst – šim mācību gadam bijis grūti sagatavoties 1

Kaut arī šogad daudziem skolotājiem 1. septembris ir vairāk rūpju nekā prieka diena, Valkā pedagogi iespēju robežās skolas mācību darbam ir sagatavojuši.

 

Pilsētas pamatskolas direktore Nadežda Možarova apliecina, ka mācību iestāde ir gatava uzņemt bērnus. "Viņi nav vainīgi un nedrīkst ciest valdības attieksmes dēļ pret izglītību, kaut sāp, ka esam nostādīti gandrīz nevajadzīgo kārtā. Pirms mācību gada sākuma mums skolā bija sanāksme un pirmo reizi, uzrunājot pedagogus, es viņu sejās neredzēju smaidu," stāsta N. Možarova.

 

Skola ir iztīrīta, nokrāsotas grīdas, pilnīgāks kosmētiskais remonts gan veikts tikai 1. klases telpā. Gaidāms, ka šogad pamatskolā mācīsies 470 bērnu.

 

Finansējums uz pusi mazāksKaut arī attiecīgo valsts lēmumu dēļ no darba aizgājuši daži pensijas vecumu sasniegušie skolotāji, pedagogi ir nodrošināti visiem mācību priekšmetiem. Tomēr saistībā ar līdzekļu samazinājumu izglītībai izmaiņas darba organizācijā gaidāmas arī pamatskolā.

 

 

"Vairs nebūs konsultāciju, līdz minimumam samazināts pedagogu individuālais darbs ar bērniem, trīs reizes mazāk laika atvēlēts pagarinātās dienas darbam. Ar pilsētas domes atbalstu mums tomēr izdevās sagādāt visas nepieciešamās mācību grāmatas. Bērniem vajadzēs nopirkt tikai angļu valodas grāmatu," informē N. Možarova.

 

 

Katram bērnam piešķirtais finansējums ir uz pusi mazāks kā pērn, to pašu var teikt par pedagogu atalgojumu. "Labi, ka iepriekšējos gados izdevās sakārtot vairākus mācību kabinetus un izveidot modernu informātikas un mediju klasi. Tas nozīmē, ka mācīšanas kvalitāte nezudīs," norāda N. Možarova.

 

 

Līdzekļu gan vairs nebūs interešu izglītībai, tādēļ nedarbosies pulciņi. Darbosies tikai tie deju kolektīvi, kas dosies uz skolēnu Dziesmu svētkiem un būs koris, kuru finansē novada dome. Ir izdevies saglabāt psihologa un sociālā pedagoga štatu, kaut viņiem atvēlētais atalgojums ir niecīgs.

 

Pamatskolas skolotāja Laila Siliņa stāsta, ka pirmo gadu viņa audzināšot 1. klasi un tādēļ vien sevī jāuztur pozitīvs noskaņojums.

 

Konsultācijas centīsies saglabātApmēram 285 skolēnu šogad sagaidīt un nodrošināt viņiem mācību darbu gatava ir arī Valkas ģimnāzija. Mācību iestādes direktore Lilita Kreicberga stāsta, ka, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, ir izremontēti mācību kabineti, tuvojas nobeigumam dabas zinību kabinetu labiekārtošana un modernizēšana.

 

 

Septembra sākumā šajos kabinetos ievietos jaunas mēbeles, bet vēlāk skola saņems modernus mācību līdzekļus. "Problēmas sagādāja skolotāju nokomplektēšana, bet tagad tas ir izdarīts, daži pedagogi skolu atstājuši, bet ir arī jauni skolotāji mūsu kolektīvā.

 

Pamatskolas klasēs bioloģiju un ķīmiju mācīs Kārķu pamatskolas pedagoģe Ģertrūde Ābele, savukārt skolotājs Uģis Jercums no Valmieras zēniem pasniegs mājturību. Būs arī jauna vācu valodas skolotāja no Smiltene ģimnāzijas Janīna Ķergalve," saka L. Kreicberga.

 

 

Šogad ģimnāzijā vairs nestrādās skolotājas Diana Magone, Mirdza Briede, Maruta Bērziņa, bet neklātienē darbu atstājusi Mudīte Lorence. Ģimnāzijā ģeogrāfiju pasniegs Guntra Gaidlazda.

 

Direktore piebilst, ka skolas vadība darīs visu iespējamo, lai saglabātu skolēniem pedagogu konsultācijas, gan arī nodarbības interešu izglītībā. "Bez konsultācijām vidusskolā vispār nav iespējams iztikt, jo te bērni ierodas no dažādām mācību iestādēm, viņiem zināšanu līmenis ir atšķirīgs un papildu darbs ir nepieciešams.

 

 

Šajās dienā cītīgi kalkulējam izdevumus. Esmu pārliecināta, ka mūsu vēlmes atbalstīs Valkas novada dome, un šīs lietas paliks. Izmantosim arī to, ka daži mūsu pedagogi saņem Eiropas Savienības mērķstipendijas. Šie skolotāji konsultācijas noteikti sniegs. Sāp sirds par to, ka nevienam pedagogam nevarēsim maksāt par gatavošanos stundām un ļoti minimālu summu varēsim atvēlēt par burtnīcu labošanu," stāsta L. Kreicberga.

Komentāri 1

Dace

Žēl par skolotāju Lorenci, viņas mācīto vēl tagad atceros. Mūsdienu jaunatnei tādus vajadzētu vairāk.!

pirms 11 gadiem, 2010.03.04 04:41

Izglītība