Skolu projekts: Kopā izdara daudz

Noslēdzies Smiltenes Centra vidusskolas projekts "Mēs varam!". Tajā aktīvi iesaistījās pilsētu un lauku skolas. Mērķis visiem bija viens - pašu spēkiem sakārtot, uzlabot un atjaunot vietu, kas mīļa daudziem.

 

Šis projekts ietverts Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas programmā "Jaunatne darbībā". Noslēguma konferencē iespēju robežās tikās visi projektu dalībnieki. Viņi ir lepni ar paveikto.

 

 

 Pagastos stādīti koki, uzlikti volejbola tīkli, atjaunoti soliņi, tāpat kā pilsētā - atjaunots tilts un peldvietās kabīnes, sakopta vēsturiska vieta un izdarīti daudzi citi labi darbi. Jaunieši uzskata, ka pašu spēkiem paveiktajam esot daudz lielāka vērtība. To novērtējot arī apkārtējie.

 

Projekta koordinatore Līga Krūmiņa-Krīgere svinīgajā uzrunā klātesošajiem teica, kas gan viņa būtu bez saviem palīgiem Centra un pārējās Valkas rajona skolās. "Esam paveikuši gan jaukas, gan interesantas lietas, palīdzot savam pagastam un pilsētai ar labu darbu. Te ieguldīts liels darbs, enerģija un ideju, lai uzlabotu apkārtējo vidi," saka projekta "Mēs varam!" koordinatore.

 

Bilskas pamatskolas skolnieces Lāsma Rābante, Elīna Auga un Evita Ozola labprāt dalās iespaidos ar projektā piedzīvoto. Viņas kopā ar domubiedriem izdarījušas vairākus pozitīvus darbus savā pagastā. Meitenes stāsta, ka atjaunojušas laipu pie ezera, uzstādījušas volejbola tīklu un savedušas kārtībā soliņus pie stadiona.

 

 

Ar finansēm palīdzējusi Bilskas pagasta padome, jo projektā piešķirtā nauda nebija paredzēta šādām aktivitātēm, bet gan konferenču rīkošanām. Pārējais bija jādara pašu spēkiem.

 

 

"Gribējās paveikt kaut ko jauku pagasta labā un aiz sevis atstāt ko labu, jo mēs divas mācāmies 9. klasē. Nākamgad jau būsim prom. Iepriekš neviens neko te nedarīja, bija nesakopts. Kad esam kārtīgi pastrādājušas, pēc tam pašām patīkami atpūsties. Arī vietējie iedzīvotāji to novērtē. Atsauksmes ir labas," stāsta Lāsma un Elīna.

 

 

Paši Centra vidusskolas skolēni projekta ietvaros izdarījuši septiņus darbus. Lai idejas īstenotu, skolēni padomu prasīja Smiltenes pilsētas domes ainavu arhitektei Laimai Šmitei-Ūdrei. Viņa noslēguma konferencē ar labiem vārdiem neskopojās. L. Šmite-Ūdre teica, ka dažkārt nepietiek tikai ar pieaugušo redzējumu uz lietām, jo jaunieši visu saskata citās krāsās. Tā bija arī šoreiz.

 

Smiltenes Centra vidusskolā aptaujājot skolēnus, uzzinājām, ka idejas par iemīļoto vietu sakopšanu esot bijušas daudz, teju vai 30. Bērniem liels palīgs bijis mājturības skolotājs Andris Karlsons, kura čaklās rokas lieti noderējušas.

 

 

Arī šeit ar materiāliem daļēji atbalstījusi pašvaldība. Jāatzīst, ka ne viss iesāktais pabeigts, kā sākotnēji plānots. Dažam vēl radušās jaunas idejas, tāpēc arī pēc projekta noslēguma iesāktie darbi varētu turpināties. Tā savā prezentācijā teica Smiltenes ģimnāzijas komanda, kura sakopa vēsturisku vietu Cērtenes pusē.

 

Pēc konferences skolēni devās jautrā piedzīvojumā pa pilsētu, ko noorganizēja aktīvās atpūtas centrs "Eži".

Izglītība