Smiltene Centra vidusskolā: Mēs esam pirmklasnieki

Cik zinoši, atjautīgi un izveicīgi ir pirmklasnieki un viņu vecāki, par to pirmīšu iesvētībās pārliecinājās ceturtklasnieki. Tie viņiem bija sarūpējuši daudz atjautīgu uzdevumu.

Jaunākie skolēni izrādījās

izveicīgāki par saviem vecākiem

 

 

Pirmklasnieki godam apliecināja skolā iegūtās zināšanas, veicot atjautīgus uzdevumus matemātikā, vizuālajā mākslā, rokdarbos un latviešu valodā, ko viņiem bija sagādājuši sākumskolas vecāko klašu skolēni.Pirmīši ir sajūsmā par pasākumu, jo katram kāds no uzdevumiem šķita foršs. "Man vislabāk patika vizuālā māksla, man matemātika, bet man sports," tā cits pēc cita sajūsmā sauc oranžās komandas pārstāvji no 1. klases."Skolā man ļoti patīk, bet tur jāpārvar arī lielas grūtības. Tās man sagādā matemātika," atklāj pirmklasnieks Daniels.Sākumskolas vecāko klašu meitenes par jaunajiem skolēniem saka labus vārdus. "Viņiem viss izdodas labi un arī skolā tie uzvedas jauki, tikai reizēm mazliet niķojas," par pirmklasniekiem stāsta Melisa Martinsone no 4. klases.

 

Ar gudrībām uz skoluSkolotāja Elita Stieģele un Baiba Norkus stāsta, ka jau septembrī paši jaunākie skolēni, uzsākot mācības, sevi parādījuši kā gudrus un atraisītus bērnus. Tāpēc šajā pasākumā, ko var dēvēt par pirmīšu iesvētībām, bērni apliecināja to, ka ir apguvuši gan saskaitīšanu, gan teikumu veidošanu liekot burtu pie burta, vārdu pie vārda līdz sanāk teikums, gan to,cik veiksmīgi izdodas atpazīst ģeometriskās figūras.Arī pirmklasnieku audzinātāja priecājās par saviem skolēniem un vecākiem, kas uz pasākumu bija ieradušies atbalstīt mazos gudriniekus. Tomēr izrādījās, ka arī vecākiem būs jāveic tie paši uzdevumi, kas bērniem."Jaukas emocijas izraisīja tas, ka vecāki tika iesaistīti atrakcijās, jo svarīgākais ir kopā būšana. Zīmīgi ir tas, lai bērni redz un saprot, ka arī vecāki prot paveikt to pašu, ko viņi," domā pirmklasnieku audzinātāja Regīna Zariņa.

 

Kurš ir gudrāks par pirmklasnieku?Vislielāko prieku bērnos varēja manīt tad, kad darbos viņiem veicās labāk par vecākiem. To apliecināja arī 4. klašu skolēni, kad pasākuma noslēgumā viņi izteica savus vērtējumus par komandām. "Bērni strādāja labi un precīzi, tikai vecāki uzdevumos kļūdījās", "Šie bērni noteikti kļūs par māksliniekiem, jo rezultāti ir labi. Lielajiem arī veicās", "Pirmklasnieki un viņu vecāki ir gudri" - tā pēc pārvarētajiem šķēršļiem un atjautīgajiem uzdevumiem skolēnu un vecāku komandas raksturoja ceturtie.4. klases skolēni priecājas par mazajiem, jo tie jau kļuvuši par labiem draugiem. "Ja viņiem kaut kas neizdodas, mēs, lielie, pirmklasniekiem palīdzam," saka Elīna Baranovska.

 

Vecāki vienmēr atbalsta bērnusSmiltenes Centra vidusskolas jaunāko klašu skolotāji teic, ka nav bijušas tādas dienas, kad uz skolu nebūtu atnācis kāds no bērnu vecākiem. "Tas iepriecina, jo vecāki ļoti atbalsta savus bērnus. Līdz ar to veidojas laba sadarbība ar skolu," stāsta Elita Stieģele.Savukārt 34 pirmklasnieku audzinātāja R. Zariņa priecājas, ka pat pusdienlaikā, kad tika rīkots pasākums, daudzi vecāki bija izbrīvējuši laiku, lai pabūtu kopā ar bērniem.Pirmklasnieces mammas Gaļina šāda veida pasākumus vērtē pozitīvi, jo te var iesaistīties arī vecāki. Viņa gan šoreiz bija vērojama skatītāju rindās, jo smaidot atzina, ka mūsdienās bērni ir gudrāki par vecākiem.

Izglītība