Smiltenē divpadsmitie aizstāv izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus

Satraukti pāršķirstot iesietās lappuses un gaidot savu kārtu, Smiltenes Centra vidusskolas 12. klases skolēni skolas biedriem un pedagogiem prezentēja zinātniski pētnieciskos darbus. Tos jaunieši aizsāka, uzsākot vidusskolēnu gaitas.

 

Smiltenes Centra vidusskolas ekonomikas skolotāja Iveta Šmulāne stāsta, ka vidusskolēni aizvien vairāk izprot zinātniski pētniecisko darbu nozīmi un vērtību. Kvalitatīvāku darba tehniku palīdz veidot arī skolotājas izstrādātā rokasgrāmata.

 

Tagadējo 12. klašu skolēnu darbos aptvertas visdažādākās tēmas. Galvenokārt skolēni izvēlējušies pētīt un izstrādāt darbu par sev interesējošo tēmu, piemēram, bailes, skolotāju prestižs, kristālu audzēšana, drošība internetā, veģetārisms, astroloģija un citas tēmas. Novērots, ka ar katru gadu skolēni darbus izstrādā un prezentē radošāk, izmantojot tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Tomēr šogad izstrādāto darbu tēmu izvēle liecina, ka mazāka interese ir par vēsturi.

 

Gana interesants darbs ir 12. klases skolniecei Gitai Treijerei. Viņas darbs ir par ķīmisko vielu kristāliem. "Interese par ķīmiju man radās pamatskolā, kad sāku mācīties šo priekšmetu. Ķīmija mani aizrāva, un vidusskolā es gribēju darboties praktiski. Mans darba mērķis bija pierādīt, ka skolas laboratorijas apstākļos ir iespējams audzēt vara sulfāta kristālu. Tas ir tāds zils kristāliņš," stāsta jauniete. Skolas biedri meitenei starpbrīžos jautājuši, kā tad iet kristāliņam.

 

Gita atklāj, ka šis darbs prasījis ne mazums pacietību un laiku. Bet tas bijis tā vērts, jo pēc vidusskolas absolvēšanas viņa vēlas uzsākt studijas farmaceitos.

 

Skolotāja I. Šmulāne stāsta, ka ieguvumi, izstrādājot šos darbus, ir dažādi. "Ieguvums visiem divpadsmitajiem noteikti ir izprast to skeletu, kā rakstāmi būs kursa un diplomdarbi augstskolās. Tas ir solis uz priekšu," uzskata skolotāja.

 

Motivācija izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus kvalitatīvāk ir arī tamdēļ, ka to vērtējums parādās sekmju izrakstā, ko izsniedz, absolvējot vidusskolu. "Labi aizstāvot darbus rajona un valsts līmenī, iespējams, tas atvieglos skolēnu iekļūšanu augstskolā. Pēdējo gadu laikā darbi patiešām kļuvuši apjomīgāki un kvalitatīvāki. Tas ir pozitīvi," saka I. Šmulāne.

 

Izglītība