Smiltenē: Gaidīs priekšlikumus pilsētas attīstībai 3

Ikviens smiltenietis, kuram rūp savas pilsētas nākotne, var piedalīties tās veidošanā, kā arī izdomāt jaunu simbolisku saukli līdzšinējā trīs pakalnu pilsētas moto vietā. Kopš šodienas pašvaldība nodevusi sabiedriskajai apspriešanai Smiltenes attīstības programmas pirmo redakciju.

 

 

Smiltenes pilsētas attīstības programma ir plānošanas dokuments laika posmam līdz 2014. gadam, kas analizē pašreizējo situāciju pilsētā un nosauc attīstības prioritātes. Programmas sabiedriskā apspriešana notiks no 13. marta līdz 22. aprīlim. Ikviens interesents apjomīgo dokumentu šajā laikā var izpētīt Smiltenes pilsētas domē vai pilsētas bibliotēkā. Materiāli būs pieejami arī internetā pilsētas mājas lapā. Iedzīvotāji savu viedokli var paust, aizpildot aptaujas anketas (tās iegūstamas jau minētajās vietās), kā arī iesniedzot pašvaldībā savus priekšlikumus līdz 22. aprīlim. Sīkāku informāciju varēs uzzināt sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kura notiks 9. aprīlī pulksten 16.00 pilsētas domes zālē.

 

 

Parāda, uz ko pilsēta tiecas"Tā ir iespēja veidot savas pilsētas nākotni. Attīstības programmā uzskatāmi ir parādīts, uz ko pilsēta tiecas un ko vēlas sasniegt nākamajos septiņos gados," smilteniešus iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā aicina pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.Pamatotus priekšlikumus ņems vērā dokumenta izstrādē un iekļaus attīstības programmā, to papildinot.Smiltenes pilsētas attīstības programmu veido četras daļas. Aprakstošajā daļā ir analizēta un ar datiem pamatota pašreizējā situācija pilsētā svarīgākajās jomās, piemēram, infrastruktūrā, ekonomikā, cilvēkresursu nodrošinājumā. Stratēģiskajā daļā ir noteiktas un detalizēti izvērstas trīs galvenās attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem: aktīva un vispusīgi attīstīta sabiedrība; sakārtota infrastruktūra un pievilcīga pilsētvide; attīstīta uzņēmējdarbība. Investīciju plāns nosauc konkrētus projektus un aptuvenās to īstenošanas izmaksas. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir vides pārskats konkrētajam plānošanas dokumentam, kas izvērtē, vai paredzamās pašvaldības rīcības nebūs pretrunā ar vides interesēm.

Grib smilteniešu idejasSmiltenes attīstības programmas pirmā redakcija ir gandrīz gadu ilga darba rezultāts. A. Lapiņš iedrošina smilteniešus nebaidīties no apjomīgā, aptuveni 200 lappušu biezā materiāla, jo no tā var uzzināt pilsētniekiem noderīgu informāciju."Piemēram, ir zināms, cik daudz līdzekļu tiks ieguldīts Smiltenes ielās un ielu apgaismojuma tīklos nākamajos septiņos gados. Līdzīga informācija ir par citām jomām. Iedzīvotājiem tas varētu būtu interesanti," pieļauj domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.Dokumentā smiltenieši arī varēs uzzināt to, ka līdz 2014. gadam pilsētā diemžēl samazināsies skolēnu skaits un pilsētas iedzīvotāju skaits tikai labākajā gadījumā noturēsies esošo vidēji 5900 ļaužu robežās. Iesaistoties sabiedriskajā apspriešanā, ikviens sevi varēs arī izteikt radoši. "Latvijas pilsētām ir skanīgs sauklis, ar ko katra no tām asociējas. "Smiltene - Trīs pakalnu pilsēta" citiem Latvijas iedzīvotājiem neko neizsaka, un ar šādu saukli mēs nevaram konkurēt ar citām pilsētām. Ir jāmeklē kaut kas jauns, tāpēc gaidīsim smilteniešu idejas," saka A. Lapiņš.

Komentāri 3

alise

Trīs pakalni tiešām neko neizteiks,ja ielejās nesakārtos ezerus,kuri pamazām aizaug!

pirms 13 gadiem, 2008.03.13 16:28

Elva

Bet kā tas kopumā būs saistīts ar Smiltenes novada attīstību?Ko no tā visa iegūs tuvējie pagasti ,to iedzīvotāji?Vai tad tikai attīstīsies Smiltene vai kopumā viss Smiltenes novads?

pirms 13 gadiem, 2008.03.14 20:07

Izglītība