Smiltenē “Gudro pūci” atņem spēcīgiem konkurentiem

Katram cilvēkam ir svarīgi, lai viņa sasniegto novērtētu arī citi. Tāpēc Smiltenes ģimnāzijas vadība jau trešo gadu pasniedz ceļojošo balvu "Gudrā pūce" klasei ar augstāko vidējo atzīmi pirmajā mācību pusgadā.

"Tas ir goda nosaukums. Morāla atzinība," par balvu saka Smiltenes ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā 7.-9. klasēm Alda Miķe."Nē, vēl nedzirdējām, kura klase šogad dabūja pūci," saka starpbrīdī skolā sastaptās ģimnāzistes Madara Viļuma un Līga Sīmane (11. b). "8.b? Nu, viņiem varbūt ir stimuls censties."Madara domā, ka vidusskolēni mācās tik labi, cik katrs var, taču pēc ceļojošās balvas atšķirībā no jaunākajiem skolasbiedriem speciāli netiecas. Savukārt proģimnāzijas klasēs sacensība pēc "Gudrās pūces" ir apzināta. "Bija spītiņš, lai devītie būtu nedaudz sliktāki par mums," par pērnā gada sāncenšiem, tagadējo 9.b klasi, saka Unda Druska (8.b). Tagadējā 9.b pirms tam ieguva "Gudro pūci" divus gadus pēc kārtas. Šoreiz līdz balvai viņiem pietrūka nedaudz.8.b klases vidējā atzīme ir 7,74 balles - augstākā no visām ģimnāzijas 7.-12. klasēm. "Personības. Ļoti aktīvi, skaļi, darboties griboši. Ļoti grib labas atzīmes, taču reizēm vēlos, lai viņiem būtu lielāka vēlme uzzināt kaut ko jaunu, nevis mācīties tikai atzīmju dēļ," savus aprūpējamos raksturo 8.b klases audzinātāja Mārīte Alkšere.Taču viņa arī piebilst, ka šie skolēni nebūt nepavada brīvo laiku, tikai mācoties. Gandrīz visi ir aizņemti ārpusskolas interešu izglītībā: dzied, dejo, sporto. Klasē augstākā vidējā atzīme ir Undai Druskai - 8,56 balles. Viņa spēj gan izpildīt skolā uzdotos mājas darbus un labi sagatavoties kontroldarbiem, gan arī atrod laiku mācībām mūzikas skolā, mēģinājumiem korī "Lido" un popgrupā "Okay". 8. b klasē mācās arī Smiltenes sporta laureāts 2007. gadā - motosportists Vairis Aļeksējevs, 24. vietas ieguvējs pasaules čempionātā motokrosā 12 - 15 gadu veciem jauniešiem. Viņa vidējā atzīme ir 7,94 balles. "Mājās mācos stundu pusotru. Treniņi ar motociklu ir četras reizes nedēļā pēc skolas un sestdienās, svētdienās," dienas režīmu atklāj Vairis."Ļoti daudzpusīgi bērni," klases audzinātājas vērtējumam par 8.b piekrīt A. Miķe. "Būtu labi, ja viņi savu enerģiju vairāk veltītu arī skolas pasākumiem, kaut gan šajā laikmetā laikam jau ir pareizi, ja katrs meklē savu interešu sfēru un to arī piepilda."

Izglītība