Smiltenē ieklausās draudzīgajā aicinājumā

Jau piekto gadu Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā tradīcija ir Draudzīgā aicinājuma pasākums, kurā skolēni ciemiņiem sniedz muzikālus veltījumus un liek atcerēties, cik interesanti ir skolas gadi.

Draudzīgā aicinājuma tradīciju 1935. gadā Latvijā aizsāka Kārlis Ulmanis, aicinot atbalstīt savu pirmo skolu, ziedojot grāmatas, mākslas darbus un daudz ko citu mācību procesam noderīgu, vai arī naudu. Aizsākto turpina daudzas mācību iestādes visā valstī, tostarp Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola.

Draudzīgā aicinājuma pasākums šogad veltīts skolas piecu gadu jubilejai. Atbalstītājiem veltītajā koncertā uzstājās meiteņu koris un jau tradicionāli - trešo klašu skolēni. Skanēja dziesmas un jautri atgadījumi par skolas dzīvi, pašu bērnu skolotājiem un skolai veltīti dzejoļi un fragmenti no domrakstiem.Uzstāties Draudzīgā aicinājuma dienā skola bija uzaicinājusi dzejnieci Mariku Svīķi.

 Viņa klātesošos iepazīstināja ar Trīs pakalnu pamatskolas himnas tekstu. "Uzrunājām dzejnieci, jo vēlējāmies, lai viņa sacerētu vārdus mūsu skolas dziesmai jeb himnai. Mūsu skolai 1. septembrī apritēs piecu gadu jubileja. Šodien šie dziesmas vārdi bija dzejnieces garīgais devums mums visiem," stāsta skolas direktore Inese Raiskuma.

Skolas bibliotekāres Ligita Blīgzna un Sarmīte Rīdere priecājas, ka ik gadu grāmatu un izglītojošu spēļu skolā kļūst vairāk. Pa šiem gadiem skolas bibliotēka ir krietni paplašinājusies, izveidota arī lasītava, kurā itin bieži notiek tematiskās izstādes. Skolas kolektīvs ir ļoti priecīgs un pateicīgs par savu atbalstītāju personīgu klātbūtni.

"Paldies Aigaram Dudelim no "Latvijas valsts mežiem", Aigaram Ūdrim no "Smiletnes koka", Smiltenes ģimnāzijas direktorei Velgai Mālkalnei un bērnudārza "Pīlādzītis" vadītājai Santai Rudzītei. Paldies visiem vecākiem un skolas darbiniekiem, kuri ar lieliskām grāmatām un spēlēm apveltījuši savu bērnu skolu šajā dienā. Paldies arī "Smiltenes Pienam," pateicas I. Raiskuma.

Izglītība