Smiltenē: Lieldienas “Vālodzītes” kalniņā

Smiltenes bērnudārza kuplā saime sapulcējās "Vālodzītes" kalniņā, kur bērni ar sajūsmu sagaidīja zaķi. Kāds piecgadīgais gan iesaucās, ka tas nav zaķis, bet cilvēks, tomēr pašos mazākajos vālodzēnos tā ierašanās izraisīja lielu pārsteigumu.

 

 

Bērnudārzā "Vālodzīte" vienmēr svētki tiek svinēti pēc senlatviešu tradīcijām, arī šogad lielā saime kopā dziedāja dziesmas "Nāc, nākdama, liela diena, visi bērni tevi gaida" un "Šūpojiesi, tautu meita, Lieldieniņu šūpolēs", ripināja olas, šūpojās un gāja rotaļās.

 

 

Vismazākajiem vālodzēniem šīs bija pirmās Lieldienas bērnudārzā, un īpašas tās ir tāpēc, ka pēdējās "Vālodzītē", jo nākamgad tās jau svinēs jaunajā bērnudārzā.

 

 

Lieldienās ir tradīcija izšūpot visas kuplās saimes saimnieci, bet vispirms nopērt ar pūpolu zariņiem, dzenot slimību ārā un veselību iekšā.

Izglītība