Smiltenē: Novērtē iegūtās zinības

Šogad Smiltenes Centra vidusskolā 66 skolēni skolas godu aizstāvējuši dažādu līmeņu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos, kuros sasniegti augsti rezultāti.

 

"Esam patiesi priecīgi, ka skolēnu sasniegumi ir augsti, jo gatavošanās olimpiādēm ir nopietns papildu darbs iepriekš," saka Centra vidusskolas skolotāja Valda Cirīte. Tika iegūtas gan godalgotas vietas, gan atzinības raksti, tāpēc skolas vadība vēlējās sagādāt svētkus un pateikt paldies visiem olimpiāžu dalībniekiem un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) autoriem, kuri piedalījās Valkas rajona konferencē.

 

Centra vidusskolas audzēkņu vecāki atzina, ka darba dienas pēcpusdienā skolā valdīja emocionāla un jauka gaisotne, kurā varēja baudīt skolas ansambļu un 10. klases drāmas kolektīva sniegumu, noskatīties 11. klases uzņemto filmiņu par skolu un kopā ar saviem bērniem piedalīties prāta spēlē "Gribu būt gudrinieks".

 

"Jūtos atpūtusies un iepriecināta, jo nekas netiek uzspiests. Var atcerēties savus skolas gadus un atsvaidzināt zināšanas prāta spēlē," saka 12. klases skolnieka Artūra mamma Silvija Platpīre.

 

Viņai Centra vidusskolā mācās jau otrais dēls, tāpēc S. Platpīre ir gandarīta par zināšanām, kādas var iegūt šajā skolā.

 

"Mans bērnības sapnis bija mācīties šajā skolā, bet visiem vietas nepietika, arī man. Tāpēc nolēmu skolot Centra vidusskolā savus dēlus," atklāj 9. klases skolnieka Kaspara mamma Antra Puriņa.

 

Kaspars šogad veiksmīgi piedalījies rajona bioloģijas olimpiādē, savukārt brālis savulaik izcīnījis sudrabu valsts vēstures olimpiādē. "Skola ir skaista un mīļa, jo arī tētis te ir mācījies. Būtiski, ka skolotāji ir atsaucīgi," saka Kaspars.

 

Šajā mācību gadā skolā tika ieviesta Goda grāmata, kurā pirmo lapu gods bija atvērt un tajā parakstīties olimpiāžu un ZPD rajona konferences dalībniekiem.

 

Pēc svinīgā pasākuma skolēni un viņu vecāki tika aicināti uz tējas tasi, bet pēc tam uz kopīgu fotografēšanos.

Izglītība