Smiltenē pašvaldība absolventu apbalvošanai atvēl gandrīz 2000 latu 2

Smiltenes novada dome arī šogad apbalvos mācībās labākos vispārizglītojošo skolu 12. klases absolventus, kuru atestātā vidējā atzīme ir astoņas balles un augstāk.

Šajā mācību gadā novadā tik labi ir mācījušies 24 jaunieši: Smiltenes ģimnāzijā - 15, Smiltenes Centra vidusskolā - deviņi.

Katram - 80 latuMācībās labākie 12. klašu absolventi saņems naudas balvu 80 latu apmērā katrs. "Balvu viņiem izlaidumā pasniegs Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis," informē novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe.

Lai finansiāli pateiktos skolēniem par labu mācīšanos, novada dome no sava budžeta šogad izdos 1920 latu.

Smiltenes ģimnāzijā novada domes naudas balvu iegūs 12. klases absolventi: Ilze Degune, Baiba Alkšere, Rūta Anuška, Ginta Augule, Ramona Cunska, Diāna Dreijalte, Lelde Gordejeva, Evija Jaškova, Dagmāra Leja, Baiba Melle, Agnese Rutkovska, Anete Skrastiņa, Elīna Spolīte, Līva Tutina un Rūta Uiska. Šajā mācību gadā Smiltenes ģimnāzijā visaugstākā vidējā atzīme atestātā ir 12.b klases skolniecei Dagmārai Lejai - 9,2 balles.

Smiltenes Centra vidusskolā pašvaldības naudas balvu saņems absolventi: Natālija Jurčinska, Una Kalnīte, Oskars Liukis, Laila Medne, Reinholds Nulle, Jānis Siliņš, Tīna Tilčika, Inese Vasiļjeva un Līga Zālīte. Centra vidusskolā šajā mācību gadā atestātā visaugstākā vidējā atzīme ir Līgai Zālītei - 8,7 balles.

Izlaidumi - gan jūnijā, gan jūlijā

Smiltenes ģimnāziju šajā mācību gadā absolvē 88 audzēkņi. 12.a klasi audzina Irēna Pīterniece, 12.b - Ingūna Rulle, 12.c - Guntis Viļums. Skolu beidz arī 12.d klase, kurā skolēni mācās neklātienē. 12. klašu izlaidums Smiltenes ģimnāzijā notiks piektdien,18. jūnijā, pulksten 18.00.

Skola pateicas absolventam Agrim Kaupem par viņa darināto simbolisko ciparu "101" (tik gadu ir ģimnāzijai - redakcijas piezīme) svētku noformējumam, pie kura savā izlaidumā jau fotografējās 9. klases beidzēji, viņu tuvinieki un draugi.

Smiltenes Centra vidusskolā 12. klases izlaidums notiks sestdien, 19. jūnijā, pulksten 17.00 pilsētas kultūras un sporta centrā. Skolu absolvē 25 jaunieši. Viņu klases audzinātāja ir Ilma Reimane. 19. jūnijā izlaidums būs arī Strenču vidusskolas 12. klasei. Sākums - pulksten 19.00. Skolu absolvēs 12 jaunieši. Klases audzinātāja ir Jana Vaivade.

Valkas ģimnāzijā 12. klases izlaidums būs 17. jūlijā pulksten 13.00 - 12.a klasei, pulksten 17.00 - 12.b klasei.

"Jūnijā izlaidums 12. klasēm ir svētki par skolas pabeigšanu un atvadas no skolas. Dokumentus - atestātu un sertifikātu - absolventi saņems pēc 15. jūlija, kad būs zināmi centralizēto eksāmenu rezultāti," skaidro Smiltenes ģimnāzijas direktores vietniece Sandra Ozoliņa.

Komentāri 2

G

Agrāk bija 100 lati. Arī jau pagājušajā gadā bija 80 lati no kuriem vēl atskaita IIN - šogad tas ir 26%.

pirms 10 gadiem, 2010.06.16 18:00

Ziemeļlatvija

Valkas ģimnāzijā 12. b klasei izlaidums sāksies pulksten 16.00.

pirms 10 gadiem, 2010.06.17 10:12

Izglītība