Smiltenē skolas simtgadē atklāj piebūvi

Jaunajos kabinetos mācīs svešvalodas, un strādās psihologs

Zinību dienā, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe izvēlējās ierasties Smiltenē, lai mācību gada pirmajā dienā redzētu pilsētas ģimnāzijas jaunās piebūves atklāšanu un sveiktu skolēnus un pedagogus svētkos.

 

Jaunā piebūve Smiltenes ģimnāzijā ir notikums visā Valkas rajonā, "Ziemeļlatvijai" uzsver Valkas rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Videmane.

 

"Tā šogad ir vienīgā jaunā celtne mūsu rajonā izglītības jomā, un būvēta ar noteiktu mērķi - svešvalodu apguvei, kas ir viens no prioritārajiem priekšmetiem," saka I. Videmane.

 

Jaunajā, pusapļa formā celtajā piebūvē ir četri svešvalodu kabineti (divi - angļu valodai, divi - vācu valodai), psihologa kabinets un plašs vestibils, kurā strādā skolas dežurante un kurā atrodas videonovērošanas pults.

 

 

Starp jauno piebūvi un veco skolas gaiteni ir bruģēts pagalms ar saglabātu lielu koku jeb zaļā klase. Piebūvi cēla Valmieras firma SIA "Bazalts".

 

Vairākums Smiltenes ģimnāzijas 7. - 12. klašu skolēnu jaunās piebūves telpas pirmo reizi redzēja 1. septembrī. "Kaut kas jauns, kaut kas moderns. Man ļoti patīk telpām izvēlētās, saskaņotās krāsas," saka Maija Gavare no 10.a. Piebūvē dominē krāsas no ģimnāzijas karoga - zilā un dzeltenā.

 

Konkrēti Maijai ieguvums būs jauns vācu valodas kabinets. Vecais esot bijis drausmīgs. "Brīvlaikā tajā nevarēja atstāt grāmatas, jo tās sapelēja," atceras ģimnāziste. Labus vārdus piebūvei velta arī arī citi ģimnāzisti.

 

Iepriekšējos mācību gados ģimnāzijas svešvalodu kabineti atradās Līvānu mājās, bet pēc to nodošanas izsolē skolēni mācījās pielāgotās telpās skolas ēkā.

 

"Te ir Eiropas piesitiens," par jauno kabinetu saka Smiltenes ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Irita Steģe. Viņa secina, ka skolas jaunie svešvalodu kabineti neatpaliek no vienā no labākajām Zviedrijas ģimnāzijām redzētā.

 

"Bērniem ir jāaug sakoptā, skaistā un estētiskā vidē. Taču galvenais ieguvums ir tehniskais nodrošinājums. Kabinetos ir projektori, datori, interneta pieslēgums, DVD un televizori, ko visu varēs izmantot svešvalodu mācīšanā," par saviem un kolēģu Litas Paulsones, Janīnas Ķergalves un Laimas Baltiņas un viņu audzēkņu darba apstākļiem priecājas I. Steģe.

 

Skaistu, mājīgu kabinetu ieguvusi arī skolas psiholoģe Dace Gailīte. Tajā viņa sniedz psihologa konsultācijas gan skolēniem, gan pieaugušajiem no visa Valkas rajona.Ar jaunās piebūves atklāšanu Smiltenes ģimnāzija ievadījusi skolas simtgades mācību gadu.

 

 

 "Tieši simtgades zīmē ir piepildījies skaists sapnis - uzcelta Smiltenes ģimnāzijas jaunā piebūve. Tā ir vajadzīga, lai mācību process būtu modernāks un dinamiskāks, un kalpotu skolēnu kvalitatīvām mācībām," svētku uzrunā uzsvēra piebūves celtniecības iniciatore un projekta aktīva virzītāja, nu jau bijusī Smiltenes ģimnāzijas direktore Aija Cunska. Turpmāk viņa strādās firmā "Madara 89" par informācijas tehnoloģiju daļas vadītāju.

 

Smiltenes ģimnāzijas jaunā direktore ir Velga Mālkalne, bijusī skolas direktores vietniece projektu darbā.

 

Piebūves celtniecības kopējās izmaksas ir 366 tūkstoši latu. Šī nauda aptuveni vienādās proporcijās ir valsts mērķdotācijas un Smiltenes pilsētas domes budžeta finansējums. Kabinetu tehniskais aprīkojums iegādāts par Smiltenes ģimnāzijas absolventes Irēnes Pelcis mantojuma daļu.

 

Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis secina, ka pilsētā nav izglītības iestāžu, kuras pašvaldība pēdējos gados nebūtu finansiāli atbalstījusi.

 

"Mākslas skolai - piebūve, mūzikas skolai - jauns stāvs, sporta skolai - jauns jumts un logi, bērnu literatūras nodaļai - jaunas telpas, Trīs pakalnu pamatskolai - pārbūvēta, labiekārtota zāle sporta nodarbībām, atjaunoti kabineti un jauns jumts, Centra vidusskolai - jauna piebūve, visai pilsētai - jauns bērnudārzs, jauna piebūve ģimnāzijai, bet tagad tiek projektēta bērnudārza Mētras ielas telpu rekonstrukcija ," saka pašvaldības vadītājs.

Izglītība