Smiltenē tiksies izglītības darbinieki

Rīt Smiltenes ģimnāzijā notiks Valkas rajona izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku sanāksme.

 

Valkas rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Videmane informē, ja pirms jaunā mācību gada ar pedagogiem tiksies Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējas izglītības departamenta direktors Artūrs Skrastiņš, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektore Iveta Kļaviņa un Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāles vadītāja Erna Pormeistere un atbildīgā par karjeras izglītību Linda Upmale.

 

Pasākumā godinās tos direktorus un to vietniekus, kuri ieguvuši bakalaura grādu vai arī otru specialitāti.

 

Līdz nedēļas beigām Izglītības pārvalde apkopos informāciju par to, cik rajona izglītības iestādēs sāks strādāt jauno pedagogu.

Izglītība