Smiltenē turpina Mārtiņdienas tradīcijas (papildināts ar fotogrāfijām)

Svētkiem gatavojas, šujot maskas,

dziedot dziesmas un mācoties senlatviešu ticējumus

Rudens beigu darbu un ziemas sākumu - Mārtiņdienu - ar latviešu tautas ticējumiem, tautas dziesmām un rotaļām, maskās tērpušies, svinēja pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" audzēkņi. Bērnudārza pedagogi caur Mārtiņdienas tradīcijām centās vairot mazo ķiparu pozitīvo enerģiju.

 

Mārtiņdienu izdzīvoja bērnudārzā "Pīlādzītis". Mazākie un lielākie bērnudārza audzēkņi svētkus uztvēra nopietni, ar lielu ieinteresētību. Pelēnu grupiņas audzinātāja Vineta Visendorfa stāsta, ka bērni, gatavojoties svētkiem, ir zinoši un zinātkāri. Lai arī, laikam ejot, mainās daudzi, paši jaunākie ir ieinteresēti svētkus svinēt tā, kā to darījuši senie latvieši.

 

Gatavojoties un svinot svētkus, pedagogi cenšas veicināt bērnu izpratni par tautas tradīciju nozīmi un vietu mūsdienu cilvēka un mūsu senču dzīvē. Mirdzošām acīm, prieka pilni pīlādzēni stāsta, kā kopā ar vecākiem šuvuši Mārtiņdienas maskas. "Mēs gājām rotaļās, es redzēju Mārtiņu gaili, visgardākais bija kliņģeris, es biju lācis," šie ir iespaidi, ko no seno latviešu nozīmīgajiem svētkiem visspilgtāk atminās bērni.

Izglītība