Smiltenes bērnudārzs “Pīlādzītis” svin Miķeļdienu

Spītējot drēgnajam un vējainajam Miķeļdienas vakaram pie pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" pulcējās visa tā kuplā saime, bērni kopā ar vecākiem, lai iesvētītu tradīciju laukumu un ugunskura vietu. To visu palīdzēja izdarīt folkloras kopa "Grodi" no Rīgas.

 

"Pīlādzīša" uguns iesvētes rituālam jeb ugunskura iesvētīšanas pasākums bērnudārza kolektīvs gatavojās jau sen. Būvējot bērnudārzu, arhitektei bija palūgts izveidot estrādi un ugunskura vietu pie "Pīlādzīša", lai būtu īpaša vieta, kur svinēt svētkus.

 

 

"Domāju, ka esam vienīgais bērnudārzs Latvijā, kas tam pievērš tik lielu uzmanību. Jau "Vālodzītes" laikā bija tradīcijas, tikai mums trūka savs rituāla laukums. Tagad mana un vadītājas Santas Rudzītes ideja par rituālu vietu ir izlolota.

 

 

Veikt šo uguns iesvētes rituālu uzticējām "Grodiem". Kā paziņojām vecākiem, ka šis mums būs garīgā centra laukums, kur sargāsim savas mājas pavardu un dvēseli. Mazajos bērnos nesīsim gaismu, kas ir tik ļoti svarīga," stāsta "Pīlādzīša" metodiķe Rasma Petrova.

 

Atsaucība lielaVisi, sastājušies apkārt ugunskura vietai, vēroja Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētāja Andra Kapusta veiktos uguns iesvētes rituālus. Vēlāk tajos iesaistījās arī pārējie - dziedāja, dejoja un gāja rotaļās. Atsaucība un ieinteresētība patiešām bija liela.

 

 

Daudzi šo rituālu piedzīvoja pirmo reizi, arī Lukasa un Lindas Unas mamma Līga Krūmiņa-Krīgere. Tā esot jauna un vērtīga pieredze visai ģimenei. "Apsveicama ir bērnudārza iniciatīva aicināt līdzdarboties bērnu vecākus. Atsaucība bija liela, tātad viņiem tas interesē," stāsta Lukasa un Lindas Unas māmiņa.

 

Viņi mājup devušies līdz ar lietu. Bērnus tas neesot apmierinājis, jo viņi labprāt būtu uzkavējušies ilgāk.

 

Neskatoties uz to, ka pasākums sākās ar nelielu nokavēšanos, prieks neizzuda. "Priecājos, ka tomēr atnācām, neskatoties uz lietaino dienu. Iepriekš nedomāju, ko sagaidīšu no šī pasākuma. Patīkami pārsteidza, cik viss ir latviskā garā. Ugunskurs un dejas sasildīja. Mazais ļoti priecājās. Man visvairāk patika folkloras kopas izpildītās dziesmas," saka Mareka mamma Maira Kupriša.

 

Tā nav tikai uzcelta ēkaR. Petrova teic, ka jaunais bērnudārzs nav tikai uzcelta ēka. "Tajā visu laiku tiek likts iekšā saturs, dvēsele un tradīcijas. Saku paldies visam kolektīvam, vadītājai un bērnu vecākiem. Katrs var būt laimīgs, ka viņa bērns aug "Pīlādzītī"," saka metodiķe.

 

Patīkami pārsteigts par smilteniešiem ir Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs. "Cilvēki ir ienākuši jaunās telpās un apdzīvo jaunu vietu. Viņi to apdzīvo ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Patiesībā ir liels prieks, ka cilvēkiem mūsdienās, mūsu racionālajā pasaulē, ir arī garīgas domas prātā. Es ticu, ka šādiem cilvēkiem dzīvē veiksies. Jums visi labie gari stāvēs klāt," pasākuma izskaņā saka A. Kapusts.

 

Izglītība