Smiltenes Centra vidusskolā cer kopā paveikt daudz

"Kopā mēs varam paveikt vairāk! Palīdzēsim savam pagastam un pilsētai ar labu darbu," ar tādu saukli Smiltenes Centra vidusskola projektā "Mēs varam!" aicina apkārtējo skolu jauniešus apzināt tās vietas viņu dzimtajā pusē, kuras kopīgiem spēkiem varētu uzlabot un sakārtot.

 

Smiltenes Centra vidusskolas projekts "Mēs varam!" ir ietverts Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas programmā "Jaunatne darbībā". Piešķirtais finansējums projektam ir 2370 latu apmērā. Koordinatore Centra vidusskolas bibliotekāre Līga Krūmiņa-Krīgere stāsta, ka šī nauda tiek izmantota iecerētajām aktivitātēm.

 

 

L. Krūmiņa-Krīgere atklāj, ka līdzīgas aktivitātes skolā aizsākās pirms trijiem gadiem, kad pašpārvalde pulcēja apkārtējo skolu jauniešus uz dažādām diskusijām. Mērķis jauniešiem bija viens - kļūt pilsoniski aktīviem cilvēkiem un izdarīt ko labu savas pilsētas vai pagasta dzīvē.

 

 

Pērn diskusijas un tikšanās kļuva nopietnākas, jo uzrakstīja pirmo projektu. Tajā Centra vidusskola iesaistīja daudzas Valkas rajona skolas. Kopā visi centās noskaidrot un saskatīt tās lietas, kas būtu nepieciešamas topošajā Smiltenes novadā.

 

"Šādas jauniešu tikšanās un aktivitātes mums kļuvušas par tradīciju. Pirms trijiem gadiem mēs pirmo reizi sasaucām kopā skolu pašpārvaldes un rīkojām konferenci. Laika gaitā tas ir kļuvis par vērienīgāku pasākumu. Mēs, pieaugušie, sapratām, ka bērniem tas patīk, izdodas un ir nepieciešams, tāpēc nolēmām rakstīt vēl projektu," atzīst projekta koordinatore.

 

 

Šogad skolu jauniešiem ir jāapzina kāda vieta pagastā vai pilsētā, kuru viņi saviem spēkiem censtos uzlabot vai sakārtot. Piemēram, kāds salauzts tiltiņš.

 

"Mēs uzskatām, ka viens no labākajiem veidiem, kā būt pilsoniski aktīvam ir izdarīt kādu labu darbu savas dzīvesvietas labā. Domāju, ka jaunieši, kuri līdzdarbosies šādā projektā ar savu darbu, arī turpmāk izvērtēs, cik daudz finanšu, darba un laika resursu prasa šādu darbu veikšana. Tad arī būs mazāk jauniešu, kuri demolēs un sajauks pašu izveidotos uzlabojumus," uzskata L. Krūmiņa-Krīgere.

 

 

Šo aktivitāšu mērķis ir dot iespēju jauniešiem būt pilsoniski aktīviem un ar savu līdzdarbošanos sniegt ieguldījumu sabiedrības labā.

 

Uz šo ieceri pozitīvi raugās Centra vidusskolas 11. klases skolniece pašpārvaldes prezidente Inese Vasiļjeva. "Tas mums ir kaut kas nebijis. Šķiet, ka tas ir jauks un labs projekts, jo mudinām jauniešus darīt labus darbus. Varbūt pagaidām vēl nav interesanti, bet, kad sāksies praktiskie darbi, būs foršāk," domā Inese. Meitene uzskata, ka jebkura šāda darbošanās jauniešos veicina pozitīvu domāšanu.

 

Projekts ilgs līdz maijam. Līdz tam laikam dalībniekiem būs divas tikšanās. Tajās satiksies darba grupu jaunieši no citām apdzīvotām vietām. Viņi apzinās un konkretizēs, kādus uzlabojumus nepieciešams veikt katras darba grupas atrašanās vietā. Pēc tam notiks plānošanas sanāksme un noslēguma konference, kurā prezentēs paveikto un informēs par iespējamo projekta turpinājumu.

 

 Fakti> Projekta "Mēs varam!" darba grupu dalībnieki ir Smiltenes Centra vidusskolas, Launkalnes, Bilskas, Birzuļu, Palsmanes, Grundzāles un Variņu pamatskolas skolēni.

> Pirmā dalībnieku sanākšana būs 18. martā Birzuļu pamatskolā pulksten 13.00.

> Otrā tikšanās notiks 25. martā Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā pulksten 13.00.

Izglītība