Smiltenes Centra vidusskolā dzeju pārvērš radošā kompozīcijā

Smiltenes Centra vidusskolas skolēniem radošu ideju netrūkst. Netrūkst arī intereses par dzeju, tāpēc, ierodoties skolā, aizvadītā dzejas mēneša noskaņas vēl jūtamas.

 

Katru gadu septembrī Smiltenes Centra vidusskolā (SCV) notiek dzejas dienas, tomēr šogad tās ieilgst. Pamatskolas skolēni savus darbus jau ir izstrādājuši un to idejām bagātā izstāde aplūkojama skolas gaitenī. Savukārt vecāko klašu skolēni veido multimediju izstādi par latviešu dzejnieku garadarbiem, kura būs redzama, tuvojoties Latvijas 90. dzimšanas dienai.

 

 

SCV literatūras skolotāja Iveta Krūmiņa stāsta, ka pamatskolas skolēniem bija jāizvēlas sev tīkams dzejolis, kuru vizuāli ar dabas materiāliem atveidotu kompozīcijā. Tas skolēniem patika visvairāk, jo viņi varēja izpausties radoši.

 

 

"Klasēs notika prezentācijas un pēc tam sanāca krāšņa izstāde, kurā tik tiešām atspoguļojās skolēnu radošās dotības, sākot ar brokoļu, kartupeļu, burkānu un beidzot ar bērzu tāšu izmantošanu darbos. Varēja redzēt, ka skolēni savus darbus pildījuši no sirds," stāsta I. Krūmiņa.

 

Skolotāja novērojusi, ja skolēniem mācību stundās ļauj radoši un atraktīvi izpausties, nevis tikai dzejoli no galvas noskaitīts, tad arī rezultāts ir pavisam citādāks - krietni labāks.

 

Skolēnu darbi tik tiešām bija interesanti, katrs izdomājis un izveidojis ko īpašu, pat kartupeli ar burkānu šuvis kopā, lai sanāktu vīriņš.

 

"Visforšāk bija veidot kompozīciju. Tas ir daudz interesantāk nekā parastās literatūras stundās. Ļoti gribētu, lai biežāk būtu jāveic tādi uzdevumi," aizrautīgi saka 6. klases skolnieces Vigija, Laura, Ieva un Paula Madara.

 

Meitenes atklāj, ka nedaudz grūtāk veicies ar atbilstoša dzejoļa meklēšanu. Dažas to atrada, šķirstot literatūras grāmatu, citas, bibliotēkā izskatot dzejas krājumus. "Es pati rakstu dzeju!" sarunas laikā iesaucas Laura Medne.

 

Viņai patīk dzeja, un dažkārt labprāt arī uzraksta dzejoli par notikumiem sev apkārt. "Dzeju ir viegli izprast. Man patīk rakstīt par to, ko redzu ārā pa logu," aizdomājoties stāsta skolniece.

 

Viņa ar klases biedrenēm ļoti cer, ka vēl pienāks tāda literatūras stunda, kurā katrs skolēns varēs izpausties radoši, jo tas padodas vislabāk.

Izglītība