Smiltenes Centra vidusskola iesniedz projektu konkursā

Smiltenes pilsētas domes sēdē izskatīts jautājums un pieņemts pozitīvs lēmums par projekta "Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" iesniegšanu projektu konkursā.

 

Smiltenes Centra vidusskolas (SCV) direktore Ilze Vergina stāsta, ka par projektu skolā domāts daudz, jo Valkas rajonā ir bērni ar invaliditāti. "Mums rūp tas, lai skolā varētu iekļūt un brīvi pa to pārvietoties arī bērni, kuriem ir kustību traucējumi. Patiesībā ne tikai skolēni, bet arī vecāki un skolotāji, kuriem ir vajadzīga šāda iespēja. Nevar nekad dzīvē zināt, kad vajadzēs šādu iespēju izmantot," saka I. Vergina.

 

Strādājuši daudzSCV jau iepriekš veiktas dažādas aktivitātes un pētījumi, lai padarītu skolas vidi pieejamu ikvienam cilvēkam. "Tagad skolā ir uzbrauktuve, pa kuru var iekļūt jaunajā korpusā. Bet diemžēl nav iespējams nokļūt skolas otrajā stāvā un iekļūt ēdnīcā, kura atrodas pagrabstāvā, kā arī labierīcības telpās," atzīst skolas direktore.

 

Veiksmīga sadarbība turpinās ar invalīdu un viņu draugu apvienību "APEIRONS", ar kuru kopā veikti vairāki izpētes darbi. Apmeklētas arī dažādas konferences, kas palīdz izprast notiekošo situāciju.

 

Valkas rajona biedrības "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" valdes priekšsēdētāja Diāna Vītola priecājas, ka rajonā vismaz viena skola būs pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. "Tas būs solis uz priekšu, jo Valkas rajonā ir 134 bērni ar invaliditāti," saka D. Vītola.

 

Dome atbalstaSaskaņā ar Smiltenes pilsētas attīstības programmu 2008. - 2014. gadam, ņemot vērā domes Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas priekšlikumu, Smiltenes pilsētas dome nolēma iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) projektu "Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" projektu konkursā.

 

 

Projekta kopējā summa ir 98392 tūkstoši latu. Ja IZM apstiprina projektu par tā kopējo summu, tad pilsētas dome garantē līdzfinansējumu deviņu procentu jeb 8855 latu apmērā un pieprasa valsts budžetā dotāciju pašvaldībām sešu procentu jeb 5904 latu apmērā, bet Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 85 procentu apmērā.

 

I. Vergina ir pārliecināta, ka, īstenojot projektu, ieguvēji būtu daudzi. Piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem pēc vidusskolas absolvēšanas būtu iespējams studēt, jo skolas telpās atrodas Baltijas Starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāle.

Izglītība