Smiltenes Centra vidusskolā modernizēs dabaszinātņu kabinetu

Smiltenes novada dome bija atkārtoti iesniegusi projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" Smiltenes Centra vidusskolas dabaszinātņu kabinetu modernizēšanai.

 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka Smiltenes novada domes, tāpat arī Siguldas novada domes iesniegtie projekti tika noraidīti projektu iesniegumu vērtēšanā šopavasar. Ņemot vērā, ka pašvaldības šīs skolas bija atzinušas par nozīmīgiem izglītības centriem novadā, ar stabilu skolēnu skaitu un attīstību nākotnē un paredzēto finansējumu arī ar šo skolu labiekārtošanai, IZM aicināja atkārtoti iesniegt projektus abu izglītības iestāžu modernizēšanai.

 

Smiltenes Centra vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Marija Marksa ir pārliecināta, ka šim projektam ir būtiskas priekšrocības kvalitatīvākā mācību darbā. "Beidzot mums būs viss stacionāri uz vietas, nebūs jānēsā no viena kabineta uz otru. Ieguvēji būs gan skolēni, gan skolotāji, jo stundas kļūs vēl pilnvērtīgākas un interesantākas," saka M. Marksa. Viņa teic, ka reāli darbi varētu sākties novembrī.

 

Īstenojot projekta aktivitātes, plānots iegādāties dabaszinātņu - matemātikas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas - apguvei modernus uzskates līdzekļus un kabineta aprīkojumu, kā arī nodrošināt kabinetus ar modernām informācijas tehnoloģijām.

 

Vēl Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātē līdzekļi paredzēti, lai segtu arī skolu kabinetu piemērošanas būvdarbus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanu un ekspluatāciju. Tomēr būvdarbu un mēbeļu iegādi nodrošina katra pašvaldība pati.

Izglītība