Smiltenes Centra vidusskolā svētkus svin, atceroties pagātnes notikums

"Dzīvoju mazā valstī, ko sauc par Latviju. Arī es esmu maza daļa no tās. Es šeit mācos un tas ir mans darbs. Vēlos arī šeit strādāt, nevis meklēt laimi Īrijā," ar šādām domām valsts svētkus sagaidīja nevien Smiltenes Centra vidusskolas 12. klases skolnieks Valdis Bērtiņš, bet arī daudzi citi.

 

Skolēni Latvijas 90. dzimšanas dienai gatavojās nopietni, visdažādākajos darbos atklājot savas emocijas par to, kas viņiem Latvijā ir visdārgākais un sirdij tuvākais. Skolu rotāja svecītes, sarkanbaltsarkanie karodziņi un Centra vidusskolas skolēnu darbi. Svētku pasākums kultūras centrā bija patriotisks, to veicināja gan dziesmas, gan tautas tērpi un karodziņi sākumskolas skolēnu rokās.

 

Smiltenes Centra vidusskolas kuplais kolektīvs Latvijas dzimšanas dienu svinēja vienoti. Kopā sanāca gan jaunāko klašu, gan vecāko klašu skolēni. Plīvojošas sveču liesmiņas, Latvijas karodziņi bērnu un skolotāju rokās ne vienam vien uzjundīja atmiņas par valsts vēsturi. Skolēni to mēģināja parādīt arī savos priekšnesumos: dziesmās, dejās, dzejā un stāstījumā.

 

 

Gan savos darbos par tēvzemi, gan svētku pasākumā skolēnos manāms Latvijas patriota gars. 12. klases skolniece Aija Šaudiņa klases kolektīva kopīgi izveidotajā grāmatiņā raksta, ka katram Latvija saistās ar ko citu, citiem tā ir spēcīga valsts, citiem jūra... Bet viņas Latvija ir drosmīga, stipra un patriotiska valsts.

 

 

"Latvija man saistās ar tautu un cilvēkiem. Latvieši ir cīnījušies par sevi, pierādījuši, ka Latvija, lai gan maza un, domājams, vāja tauta, ir spējīga uz lieliem un ievērojamiem darbiem. Pierādījums tam ir mūsu senču cīņas par Latvijas brīvību un neatkarību. Bez šīm cīņām un asins izliešanas, manuprāt, mēs tagad nebūtu te un tie, kas mēs šodien esam," patriotiski noskaņota ir 12. klases skolniece.

 

Savukārt kāda cita skolniece uzskata, ka mums, latviešiem, ar savu Latviju ir jālepojas. Te ir skaista daba, Baltijas jūra un neskaitāmi daudz pasakainu vietu, kur atpūsties.

Izglītība