Smiltenes Centra vidusskolas sākumskolā diskusija par ceļu satiksmes drošību (video)

Drošības dienu ietvaros pie Smiltenes Centra vidusskolas sākumskolas klases skolēniem viesojās policiste Solvita Kučere, lai vēlreiz atgādinātu bērniem par drošību ielās, stāstīja par atstarotāju nepieciešamību un uzvedības kultūru. Diskusija izvērtās interesanta, jo aktīvi tajā iesaistījās skolēni.

 

Bērni ieinteresēti klausījās policistē un labprāt izstāstīja savu pieredzi, kā arī atzinās, ka paši mēdz pārkāpt noteikumus, dažkārt aizmirstot piesprādzēties automašīnās vai pielikt atstarotāju pie apģērba vai somas.

 

"Man patīk, ka uz skolu atnāk policisti vai ugunsdzēsēji, jo ir interesanti klausīties. Biju daudz ko arī dzirdējis iepriekš, jo mamma mājās stāstīja," saka 4. klases skolnieks Kārlis Sīmanis. Tomēr bija arī skolēni, kuri uzzināja ko jaunu par drošāku dzīvi. "Es nemaz nezināju, ka pār gājēju pāreju nevar braukt ar riteni. Tas ir noderīgi," domā Jānis Baranovskis.

 

Skolēnus ļoti iepriecināja arī tas, ka tikšanās izskaņā viņiem uzdāvināja atstarojošus elementus. Daži jau uzreiz tos pielīmēja pie somas. "Es vienmēr lietoju atstarotāju, lai mani tumsā redzētu. Bieži tumšā laikā sanāk atrasties ārā," rādot pie somas piestiprināto atstarotāju, stāsta Reinis Alberts Miders.

 

4. klases audzinātāja Ārija Baumane uzsver, ka šādas tikšanās ir vērtīgas, jo dažkārt bērni vairāk ieklausās cilvēkos formās. Reizēm vecāku un skolotāju stāstījumu viņi neuztver nopietni. "Mani kā autovadītāju arī uztrauc cilvēku drošība ielās, jo bieži vakaros redzu bērnus bez atstarotājiem. Šādas situācijas liek aizdomāties, ka arī manā klasē var būt šādi skolēni, tāpēc nenāk par ļaunu vēlreiz atgādināt par drošību," uzskata A. Baumane.

Izglītība