Smiltenes ģimnāzija atver durvis “devītajiem”

Smiltenes ģimnāzija rīko 2. aprīlī atvērto durvju dienu tagadējo 9. klašu skolēniem, nākamajiem "desmitajiem". Viņiem izrādīs skolu un stāstīs par tās piedāvātajām izglītības programmām.

Atvērto durvju diena sāksies pl. 13.00.

Interesentus gaidīs skolas zālē.

 

 

Nākamajā mācību gadā Smiltenes ģimnāzija 10. klašu skolēniem piedāvā divas izglītības programmas: matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmu un vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, kurā pēc skolēna izvēles iespējams padziļināti apgūt svešvalodu, vēsturi un Eiropas lietas vai matemātiku, datorgrafiku un biznesa ekonomikas pamatus. Visi audzēkņi, mācoties jebkurā izglītības programmā, apgūs iemaņas veikt pētnieciskos darbus ar zinātnisku un praktisku ievirzi.

 

 

Patīk atsaucīgie skolotāji"Tāpat kā līdz, šim visas izglītības programmas sagatavo skolēnus studijām jebkurā Latvijas augstskolā, bet mērķtiecīga izvēle var šo sagatavotības kvalitāti paaugstināt," atgādina Smiltenes ģimnāzijas direktores vietniece mācību darbā Sandra Ozoliņa.Katru gadu 12. klases skolēniem tiek plānotas papildu stundas tajos mācību priekšmetos, kuros viņi izvēlas kārtot centralizētos eksāmenus, lai palielinātu ģimnāzistu konkurētspēju uz vietām budžeta grupās Latvijas augstskolās. "Lepojamies ar to, ka mūsu skolēni pēc atestāta saņemšanas veiksmīgi iestājas dažādās augstskolās, sekmīgi mācās, turklāt daudzi - budžeta grupās, un, kas ir pats svarīgākais - savas studijas veiksmīgi pabeidz," saka S. Ozoliņa.Mācības Smiltenes ģimnāzijas 10. klasē turpinās šīs skolas tagadējā devītklasniece Krista Eglīte. Krista atzīst, ka viņai vēl nav tādas drošības sajūtas, lai pēc 9. klases mācītos kādā no Rīgas skolām un dzīvotu patstāvīgi, bez vecākiem. Smiltenes ģimnāzijā Kristai patīk skolotāji. "Viņi ir atsaucīgi un labi izstāsta visas lietas. Labi var saprast mācību vielu," saka pusaudze. Skolotāju kolektīva dēļ Smiltenes ģimnāziju labi atcerēsies arī cita 9. klases skolniece Madara Šabanova. Madara nolēmusi turpināt mācības Valmieras Mākslas vidusskolā, jo savu profesiju saista ar apģērbu dizainu. "Smiltenes ģimnāzija paliks atmiņā ar skolotāju kolektīvu, jo viņu attieksme pret mums ir ļoti laba, silta," vērtē Madara.

 

 

Pamatā - ikdienas mācībasLai kur tālāk mācītos tagadējie "devītie", skolotāji viņiem atgādina, - veiksmīgu tālāko studiju pamatā ir ikdienas mācību darbs. Šajā mācību gadā pēc pirmā semestra 352 Smiltenes ģimnāzijas skolēniem jeb gandrīz divām trešdaļām no visiem audzēkņiem mācību sasniegumu vidējais vērtējums bija sešas balles un augstāks. No viņiem 48 skolēniem vidējais vērtējums - astoņas balles un augstāks. Lai audzēkņi varētu padziļināt zināšanas dažādos mācību priekšmetos, papildu stundām ģimnāzijā viņiem ir iespēja darboties mācību priekšmetu pulciņos un ārpus klases nodarbībās. Tās organizē skola vai arī rosina piedalīties citu iestāžu, piemēram, Jauno ģeogrāfu skolas vai Neklātienes matemātikas skolas nodarbībās. Ģimnāzijā ir arī dažādi interešu izglītības pulciņi.

Izglītība