Smiltenes ģimnāzija demonstrē brīnumu pasauli dabaszinātnēs un matemātikā

Iegūt labas atzīmes fizikā, ķīmijā, matemātikā un bioloģijā skolēniem nav viegli. Daudzi šos priekšmetus dēvē par sarežģītiem vai pat garlaicīgiem. "Domā citādāk! Eksaktāk!", ar šādu aicinājumu atklāt brīnumainu pasauli sev apkārt viņus pirmdien Smiltenes ģimnāzijā centās uzrunāt vienaudži un skolotāji.

Skolas zāle uz pāris stundām pārtapa mācību laboratorijās, kur sprāga, dūmoja, blīkšķēja un notika brīnumi. "Monētas, kas satur varu, pārvēršu zeltā," joko Smiltenes ģimnāzijas 11. klases skolnieks Edgars Haks. Uz plītiņas nātrija hidroksīda šķīdumā viņš karsē vara monētas kopā ar cinku. Metāli sakūst un veido misiņu, kas vizuāli atgādina zeltu.

Tam, ko mācies, jāpatīkEdgars vēlas studēt ķīmiju vai medicīnu. Lai sakrātu bonusus, jaunietis cītīgi gatavojas ķīmijas olimpiādei un jau tagad ļoti daudz mācās papildus skolā uzdotajam. "Stundās zinu vielu uz priekšu, un man ķīmiju apgūt ir ļoti viegli. Domāju, ka arī citi to var. Vajag tikai neatlaidību, un vēl jāpatīk tam, ko dari," uzskata jaunietis.

Drīz Latvijā pakāpeniski ieviesīs jaunu pamatizglītības saturu dabaszinātnēs (fizikā, ķīmijā un bioloģijā) un matemātikā, kā rezultātā skolēnam no pasīva klausītāja stundās jākļūst par pētnieku. Smiltenes ģimnāzija ir viena no pilotskolām Latvijā, kas aprobē jauno saturu.

Vidusskolas programmā šis darbs jau ir paveikts. Tādēļ arī skola izvēlēta par vienu no vietām, kur Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs šomēnes rīkoja dabaszinātņu un matemātikas nedēļas "Domā citādāk! Eksaktāk!" pasākumus.

Stundās nebūs tikai grāmatasPirmdien Smiltenes ģimnāzijā ieradās skolotāji no Smiltenes, Valkas un Strenču novada, kā arī citām Latvijas vietām, lai uzzinātu ģimnāzijas pedagogu pieredzi un ieguvumus. Meistarklases stundu modelēšanā vadīja Inguna Kondratjeva (matemātika), Jānis Celmiņš (ķīmija), Anna Lavrinoviča (bioloģija) un Andrejs Miķis (fizika). Skolas zālē skolēni demonstrēja eksperimentus laboratorijās "Brīnumainā pasaule mums apkārt!".

Ar interesi to vēroja arī nākamie ģimnāzijas septītklasnieki.Smiltenes ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne priecājas, ka ciemiņiem no citām izglītības iestādēm redzētais un dzirdētais paticis un viņi vēlas arī turpmāk sadarboties ar skolu. "Saņēmām labas atsauksmes par daudzpusīgo pasākumu.

Skolotāji guva ieskatu, kas būs tas jaunais, uz ko jāgatavojas."Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne secina, ka arī citām skolām ir vērts pārņemt atziņu, ko piedāvā jaunais izglītības saturs dabaszinātnēs un matemātikā, - skolēns pats iesaistās izziņas procesā.

"Līdz ko skolā ir nodrošināta materiālā bāze, tā programmas apguvē ir iespēja veikt praktiskus pētījumus. Skolēni secina, ka var mācīties arī šādi, - interesantāk, ne tikai lasot grāmatas. Protams, ir jāmainās skolotāja domāšanai un pieejai. Smiltenes ģimnāzijā redzējām, ka resursi, ko piedāvā projekts, liek skolotājam darboties citādāk," spriež Dz. Auzāne.

Viņa piebilst, ka ieguvējas ir pilotskolas, kurām jau ir vajadzīgie mācību materiāli un aprīkojums. Citas pamatskolas metodiksko materialu sāks saņemt jau šoruden, un 7. un 8. klases skolēni dabaszinātnes un matemātiku jau mācīsies, kā to paredz jaunais pamatizglītības saturs. Paralēli notiks skolotāju apmācība.

Izglītība