Smiltenes ģimnāzijā kronē prezidentu un viņa komandu

Smiltenes ģimnāzijā šajā mācību gadā ballēs vai citos sarīkojumos varētu muzicēt vairāk grupu, nekā citus gadus. Vismaz uz to cer skolas pašpārvaldes jaunais prezidents Jānis Līdums (12.b), kurš pats spēlē elektrisko ģitāru vietējā jauniešu grupā un komponē instrumentālo mūziku.

FOTO >>> ŠEIT

Muzikālu pasākumu rīkošana skolā ir tikai viens no ģimnāzijas jaunās pašpārvaldes solījumiem, un tagad ir pienācis to pildīšanas laiks. Ceturtdien skolasbiedri svinīgi kronēja prezidentu un pieņēma pašpārvaldes locekļu svinīgo zvērestu.

Par cīnītājiem nosauc visusSmiltenes ģimnāzijā pašpārvaldi pārvēl katru mācību gadu. Savus kandidātus izvirza skolēnu "partijas" jeb neformālas apvienības.

Šoruden priekšvēlēšanu cīņa starp partijām politisko kaislību ziņā neatpalika no 10. Saeimas vēlēšanām valstī, ko atzīst arī skolas direktore Velga Mālkalne. "Prezidenta komanda ir Smiltenes ģimnāzijas balss, acis, ausis, kā teica paši skolēni, un, manuprāt, arī skolas gods un sirdsapziņa," saka direktore, tādējādi atzīstot, ka būt skolas pašpārvaldē ir prestiži.

Šajā mācību gadā ģimnāzijas pašpārvaldē strādās 11 skolēni no vidusskolas klasēm - četru partiju pārstāvji. Prezidenta pakļautībā ir tikai meitenes: Kristīne Ābelniece, Zane Cera, Evija Cirša, Liene Časka, Maija Gavare, Ingrīda Ielīte, Dace Jansone, Lelde Pētersone, Monta Rožlapa un Linda Timermane.

"Mēs 11 neesam cīnītāji. Cīnītāji ir visi Smiltenes ģimnāzijas skolēni. Lai izdodas skolas dzīvi padarīt krāsainu, nest Smiltenes ģimnāzijas vārdu pasaulē un lai mēs vienmēr atcerētos un mums sirdī degtu liesma par šo skolu!" savu "tautu" kronēšanas pasākumā uzrunāja jaunais prezidents.

Joprojām grib krēslus gaiteņos"Ziemeļlatvijai" J. Līdums teic, ka pašpārvalde turpinās priekšteču iesāktās tradīcijas un arī ieviesīs jaunus pasākumus. Lai palīdzētu 12. klases abiturientiem izvēlēties nākotnes profesiju, uz skolu aicinās ģimnāzijas absolventus no dažādām augstskolām. Pašpārvaldei padomā ir arī saimnieciski darbi skolā, labdarības projekti un citas aktivitātes.

"Galvenais, gaidām jaunus pasākumus. Varētu arī atkal sarīkot "popielu"," rosina 12. klases skolniece Baiba Jerumāne. Savukārt Elīna Pētersone (11. klase) atgādina iepriekšējo pašpārvalžu neizpildīto solījumu izlikt krēslus skolas gaiteņos, lai nebūtu jāsēž uz palodzēm. "Būtu jauki, ja to izdarītu šī pašpārvalde," teic Elīna.

Ceturtdien prezidentu un viņa komandu sveica katra vidusskolas klase, rādot priekšnesumu par tēmu "Pasaku karaļvalsts". Ieradās arī sveicēji no Smiltenes Centra vidusskolas, tehnikuma un Smiltenes jauniešu domes.

Centra vidusskolā pašpārvaldi ievēlēja jaunā mācību gada sākumā. Tās prezidents ir Emīls Kalējs (11.a). Pirmais skolas pašpārvaldes rīkotais pasākums notiks 10. novembrī. Tas būs Mārtiņdienas tirdziņš, iesaistot sākumskolu.

Izglītība