Smiltenes ģimnāzijā projektus velta simtgadei

Smiltenes ģimnāzijā šīs nedēļas pirmās trīs dienas ir veltītas projektu nedēļai, kas šogad skolai ir īpaša. Visi projekti saistīti ar skolas simtgadi, ko svinēs 30. maijā.

 

"Mēģinām sadalīt lielākos darbus, lai tie jau ir izdarīti līdz maijam, un maijā var mācību kabinetos izlikt sagatavotos materiālus tā, kā katra kabineta vadītājs iecerējis," informē Smiltenes ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā darbā Inguna Kondratjeva.

 

Projektu nedēļā ģimnāzisti dara, ko nu kurš: izšuj vimpeļus un gleznas, apkopo informāciju par skolas absolventiem, skolotājiem un mācību kabinetu vēsturi un palīdz skolotājai Dagnijai Feldhūnei rakstīt skolas simtgadei veltītu dienasgrāmatu. Jaunāko klašu zēni darbmācības stundās darina informācijas stendus. Skolas jubilejas projektos nav iesaistīti vienīgi 9. un 12. klases skolēni, kuri gatavojas izlaiduma eksāmeniem.

 

Dažas klases savu veikumu rīt arī prezentēs, piemēram, 7.b klase. "Skolēni veido klases ciltskoku un apkopo ziņas par saviem vecākiem un vecvecākiem, kuri ir Smiltenes ģimnāzijas absolventi," piebilst I. Kondratjeva.

 

Sīku informāciju par 30. maijā gaidāmajām simtgades svinībām Smiltenes ģimnāzija sniegs aprīlī. Tikmēr daži absolventi jau meklē internetā bijušos klasesbiedrus, lai spriestu, ko dāvināt savai skolai svētkos.Papildu projektu nedēļai Smiltenes ģimnāzijā notiek arī makulatūras vākšanas akcija.

 

 

Šodien un rīt skolēni uz ģimnāziju var vest makulatūru no pulksten 7.30 līdz 15.00. Saiņus pieņems vecajā korpusā (ieeja pa parādes durvīm).

Izglītība