Smiltenes ģimnāzija simtgadi svinēs visu dienu

30. maijā simts gadu jubileju vērienīgi svinēs Smiltenes ģimnāzija. Pēc lasītāju lūguma jau tagad publicējam svētku pasākumu programmu. Par to interesējas arī citviet Latvijā dzīvojošie skolas absolventi.

 

Pulksten 10.00 pie skolas sāksies absolventu reģistrācija. Visu dienu līdz pulksten 17.00 skola būs atvērta saviem bijušajiem skolēniem.

 

Pulksten 12.00 koncertā "Re, kur muzikanti spēlē!" Baznīcas laukumā salidojuma viesiem un smilteniešiem ar defilē programmu uzstāsies E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris.

 

Pulksten 13.00 evaņģēliski luteriskajā baznīcā sāksies ģimnāzijas simtgadei veltīts svētbrīdis.

 

No pulksten 14.00 Smiltenes pilsētas kapos notiks pateicības un atmiņu mirkļi piemiņas pasākumā "Es nāku pie jums, Skolotāj...". Autobuss uz kapiem izbrauks no skolas ēkas pulksten 14.00, bet no Baznīcas laukuma - pulksten 14.10.

 

Pulksten 14.00 pilsētas kultūras un sporta centrā salidojuma viesiem sāksies deju uzveduma "Buratīno piedzīvojumi" izrāde.

 

No pulksten 15.00 līdz 16.00 skolā būs absolventu un skolotāju tikšanās "Viss ir tāpat, kā senāk".

 

Pulksten 16.00 skolas zālē atklās pedagoģisko sēdi "Mēs mīlam skolu pie baltajiem bērziem" Smiltenes ģimnāzijas, tirdzniecības skolas, reālskolas, vidusskolas, strādnieku vakara vidusskolas, valsts ģimnāzijas skolotājiem un darbiniekiem.

 

No pulksten 17.00 sāksies pulcēšanās gājienam pie skolas. Būs arī ģimnāzijas skolēnu sveiciens salidojuma viesiem sporta laukumā.

 

Pulksten 18.00 sāksies svētku gājiens uz Jāņkalnu.

 

Pulksten 19.00 Jāņkalna estrādē koncertā "Saules atspulgā" būs apsveikumi, dziesmas un dejas.

 

Pēc koncerta uz skolu caur Veco parku vedīs mīlestības, draudzības un gaismas ceļš.

 

Pulksten 22.00 ģimnāzijā pasākumā "Nekas nav mainījies" būs klases vakari, skolas balle, sarunas, mīļi acu skati un smiekli skolas kabinetos un sporta laukumā. Ballē spēlēs grupas "Apvedceļš", "Baltie lāči", "Flora", "Tilčiks un draugi", "Velves", "Zeļļi", kā arī dj Blanco. Pasākumu vadīs aktieris Guntis Skrastiņš.

 

Pulksten vienos naktī debesīs uzziedēs skolas simtgadei veltīts salūts.

Izglītība