Smiltenes ģimnāzijai uzdāvina daudz jaunu grāmatu

Aicināta skolēniem lasīt priekšā kādu no savas bērnības grāmatām, Smiltenes ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne izvēlējās biezu Zentas Ērgles romānu "Par mūsu sētas bērniem, indiāņiem un melno kaķi".

 

Padomju laika bērniem Z. Ērgles grāmatas bija tādi paši bestselleri, kā mūsdienu paaudzei izdevumi par Hariju Poteru. "Tur bija darbošanās kopā un atziņa, ka pusaudži ir spējīgi mainīties uz labu," iespaidos dalās V. Mālkalne.

 

 

Šonedēļ V. Mālkalne un dzejniece Marika Svīķe tikās ar Smiltenes ģimnāzijas skolēniem Draudzīgā aicinājuma dienai veltītā sarīkojumā, lai stāstītu, cik daudz grāmatu viņas lasījušas bērnībā un kā tas ietekmējis turpmāko dzīvi.

 

Tagad daudz jaunu grāmatu varēs lasīt arī Smiltenes ģimnāzijas skolēni, jo pēc Draudzīgā aicinājuma dienas viņu skolas bibliotēku papildinājuši 110 jauni izdevumi - romāni, enciklopēdijas, vārdnīcas un citi darbi. Grāmatas skolai dāvināja katra no 7. - 12. klasēm un viņu audzinātājas, kā arī absolventi, skolotāji, skolēni un pilsētas iedzīvotāji.

 

Smiltenes ģimnāzija pateicas dāvinātājiem: visām klasēm, Atim Sausnītim, Gatim Krūmiņam, Mārtiņam Vimbam, Marikai Svīķei, Kārlim Krauklim, Rainbahu ģimenei, Koļencevu ģimenei, Andrejam Miķim, Mišelai un Evelīnai Blauām, Velgai Mālkalnei, Aijai Cunskai, Annai Lavrinovičai, Laurai Vizulei, Aijai Vizulei, Andrim Zālītim, Ievai Liepiņai, Rūtai Vilkai, Andrim Gavaram un organizācijas "Daugavas Vanagi Latvijā" Smiltenes nodaļai."Skolēniem ir dota milzīga iespēja lasīt vēl daudzus gadus uz priekšu," par vērtīgo ieguvumu skolas bibliotēkai priecājas V. Mālkalne.

 

Klašu pārstāvji grāmatas skolai dāvināja Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā. Pasākumu rīkoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Kušnere sadarbībā ar skolas bibliotekārēm Aiju Vizuli un Rūtu Vilku. Gan viesi, gan skolēni lasīja fragmentus no savām iemīļotākajām grāmatām, klausījās nelielu koncertu un neklātienē uz ekrāna lasīja atziņas par grāmatām, ko izteikuši aizvadītā mācību gada 9.b un 9.c klases skolēni.

 

Sarīkojumam jauku gaisotni piešķīra skolotājas Līgas Kaupes veidotais zāles noformējums.

Izglītība