Smiltenes ģimnāzijas bērzu birzī nozāģēto koku vietā iestāda jaunus

Smiltenes ģimnāzijas bērzu birzī aug 25 jauni bērzi. Aprīlī nozāģēto veco koku vietā tos trešdien iestādīja ģimnāzijas koris "Lido", labu augšanu novēlot vairākās dziesmās.

Jaunie kociņi iestādīti stadiona malā gar Sporta ielu. Ģimnāzijas direktore Velga Mālkalne šo vietu jau nodēvējusi par skolas bērzu birzs dziesmu stūri.

Smiltenes ģimnāzija iesaistījusies vides izglītības projektā "Zaļais kods", ko Latvijā īsteno, gaidot X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, un kurā veic apkārtējai videi labus darbus. Dziesmu svētku dalībnieks ir arī skolas jauktais koris "Lido".

Rādīs saviem mazbērniem Bērzu stādīšanas brīža svarīgumu skolas vēsturē apzinās daudzi "Lido" koristi un jūtas pagodināti. "Noteikti atcerēsimies un pēc kādiem 50 gadiem nāksim saviem mazbērniem rādīt, kuri ir mūsu stādītie bērzi," saka 10. klases skolnieces, māsīcas Paula Timermane un Linda Timermane. Kopā ar skolasbiedru Jāni Krūmiņu no 12. klases meitenes trešdien iestādīja pirmo bērzu.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" uzdāvināja Smiltenes ģimnāzijai pavisam 41 stādu. Atlikušie bērziņi "aizceļos" uz ģimnāzijas simtgades birzi, kas atrodas ceļa malā starp Smilteni un Silvu. Vairākiem tur pērn iestādītājiem bērziem mitrā pļava Abula upes krastā nav iepatikusies. Aptuveni 10 procenti no simts kociņiem ir iznīkuši.

Savukārt bērzu birzi pie Smiltenes ģimnāzijas, kas ir skolas simbols, 1936. gadā stādīja toreizējie skolēni. Tagad koki ir veci, daudzi - ar satrunējušu vidu, un jau bijuši gadījumi, kad bērzi stiprā vējā nolūzuši un krītot sabojājuši tuvējo māju īpašumu. V. Mālkalne informē, ka vairāku gadu laikā pakāpeniski nozāģēs visus vecos bērzus un vietā stādīs jaunus.

Top arī jauni apstādījumi Bērzu zāģēšanas sākums aprīlī satrauca daudzus smilteniešus, it īpaši skolēnus, viņu vecākus un ģimnāzijas absolventus.

Kora "Lido" diriģente, skolas absolvente Valda Sedola vienu bērzu trešdien iestādīja gan savā, gan bijušā klasesbiedra, tagad uzņēmēja Ata Sausnīša vārdā.

"Sausnīša kungs bija noraizējies, kas noticis ar skolas bērziem. Kad izskaidroju situāciju, viņš izteica vēlēšanos kā absolvents iestādīt vietā jaunu kociņu, taču trešdien nevarēja ierasties," stāsta V. Mālkalne. Ģimnāzijas direktore piebilst, ka daudzi skolas audzēkņi un absolventi vēlas iestādīt bērzu skolas birzī, atstājot aiz sevis gadu desmitiem ilgu vēstures liecību.

Šomēnes Smiltenes ģimnāzijas apkārtnē notiek vēl citi teritorijas labiekārtošanas darbi. Pie skolas centrālās ieejas ar "Latvijas Valsts mežu" un Smiltenes tehnikuma atbalstu tiek veidoti jauni apstādījumi. Drīz ģimnāzijas apkārtnē izliks 10 soliņus. Turpinās skolas "japāņu dārza" jeb aizbērtā dīķa nogāzē Dakteru ielas malā ierīkoto apstādījumu iekopšana.

Izglītība