Smiltenes ģimnāzijas pašpārvalde vēlas, lai skolā tās darbu justu visi

Pirmais sarīkojums, kuru šajā mācību gadā Smiltenes ģimnāzistiem sola nesen ievēlētā skolas audzēkņu pašpārvalde, ir masku balle. To jaunieši domā sarīkot decembrī. "Šobrīd vairāk koncentrēsimies uz Ziemassvētku balli, lai viss izdotos ļoti forši, ar glanci," saka ģimnāzijas pašpārvaldes prezidente Ilze Saviele (11.b).

 

Vēl pašpārvalde apsvērs iespēju sarīkot ģimnāzistiem braucienu uz Žagarkalnu ziemā vai teātri, kā arī pamēģinās organizēt visām pilsētas skolām kopīgu pasākumu.

 

I. Saviele vēlas, lai viņas vadītā pašpārvalde šogad strādātu tik rosīgi, ka skolā visi justu tās darbu. Viens no mērķiem ir panākt, lai uz pasākumiem ierastos lielākā daļa no katras klases kolektīva, jo tas ģimnāzistiem radītu kopības sajūtu.

 

Šajā mācību gadā uz vietām ģimnāzijas pašpārvaldē kandidēja divas partijas, - mazāk nekā citus gadus. Partija "Smaile" ieguva sešas vietas, bet prezidentes partija "Dambis" - piecas.

 

Pašpārvaldē darbojas 10. - 12. klašu skolēni. Viņu pienākums ir ne tikai rīkot izklaidējošus pasākumus skolēniem, bet būt arī ķēdes posmam starp skolēniem un pedagogiem varbūtēju problēmu risināšanā. Pašpārvaldes pārstāvjus skolvadība arī uzaicina piedalīties pedagoģiskās padomes sēdēs, kurās tiek lemti ģimnāzijai aktuāli jautājumi, un jaunieši par tiem var informēt skolasbiedrus.

 

Pašpārvaldi skolā ievēlē uz vienu mācību gadu. Skolēni stāsta, - ir gadi, kad tās darbošanos jūt vairāk, un ir, - kad mazāk.

 

Roberts Vanags (12. klase) domā, ka pašpārvaldei "ir jēga, jo tās nebūtu, tad skolotāji nerīkotu tādus pasākums skolniekiem, un nekas nenotiktu".

 

Citi jaunieši stāsta, ka pašpārvalde arī sniedz derīgu informāciju. "Zinām, kas par ko ir atbildīgs un pie kā var griezties."

 

Jaunajā pašpārvaldē iekšlietu ministres ir Evija Jaškova un Ieva Diūra, ārlietu - Inga Ērgle un Liene Zīlīte, izglītības - Ieva Smildziņa un Lelde Stūrmane, kultūras - Līva Voroņina un Līva Tutina, bet sporta ministri ir Eva Kukurīte un Jānis Krūmiņš.

 

Kaut arī jaunievēlētā pašpārvalde aicina skolasbiedrus uzticēt tai savas problēmas mācībās vai skolas sadzīvē, pagaidām daļa ģimnāzistu šādu rosinājumu uztver atturīgi. Viņi uzticoties paši sev, bet no pašpārvaldes gaida vairāk diskotēku.

 

Šajā mācību gadā Smiltenes ģimnāzijas kolektīvs gatavojas skolas 100 gadu jubilejai. I. Saviele atzīst, ka darba pašpārvaldei būs daudz.

 

Viņa pati ir pieradusi būt sabiedriski aktīva. "Man patīk organizēt un iesaistīties, un pat tad, ja tas ir pāri maniem spēkiem, cenšos," saka pašpārvaldes prezidente.

 

No mācībām brīvajā laikā Ilze dzied korī "Lido", spēlē teātri un dejo "Nerātnajos eņģeļos".

 

 

 

 

Izglītība