Smiltenes ģimnāzisti regulāri iegūst godalgas valsts matemātikas olimpiādēs

Pirmkārt, ir jābūt spējām matemātikā, otrkārt - lielai uzņēmībai, jo jāmācās papildus stundās uzdotajam. Ja abi nosacījumi sakrīt, tad var pretendēt uz augstu vietu valsts olimpiādē, kā tas izdevies Smiltenes ģimnāzijas 10. klases skolniecei Ramonai Cunskai.

Šopavasar Latvijas valsts matemātikas 58. olimpiādē Ramona ieguva otro vietu un sudraba medaļu. Līdz zeltam, kas pavērtu ceļu uz pasaules olimpiādi, Smiltenes ģimnāzistei pietrūka piecu punktu.Ramonas sudrabs šajā mācību gadā matemātikā ir augstākais sasniegums Valkas rajonā.

 

Smiltenes ģimnāzijas skolēni godalgotas vietas valsts matemātikas olimpiādēs izcīna katru gadu. Skola viņus olimpiādēm gatavo speciāli, piedāvājot matemātiku apgūt padziļināti. Reizi mēnesī ģimnāzijā ierodas Latvijas Universitātes profesors Agnis Andžāns un divas dienas pēc kārtas māca Smiltenes ģimnāzistus, citus rajona vidusskolēnus un rajona matemātikas skolotājus.

 

Smiltenes ģimnāzijas direktore Aija Cunska secina, ka rezultātā rajona skolēni vairāk interesējas par matemātiku un šo mācību priekšmetu apgūst padziļināti, - vairāk, nekā prasīts standartā. Tas vajadzīgs, lai atrisinātu no ikdienas mācību vielas atšķirīgos olimpiādes uzdevumus. "Ir liels prieks, ka šogad pirmo gadu uz valsts matemātikas olimpiādi no Valkas rajona tika izvirzīti septiņi skolēni. Tas ir vairāk, nekā ikvienam rajonam būtu pieļaujams," saka A. Cunska.

 

Ramonai matemātiku māca skolotāja Inguna Kondratjeva. Viņa uzskata, - lai skolēni sasniegtu augstus rezultātus valsts matemātikas olimpiādē, ir jābūt spējām, interesei un uzņēmībai mācīties papildus, risinot nestandarta uzdevumus. Piemēram, internetā ikviens var atrast dažādus konkursus un tajos piedalīties.

 

Ramona matemātiku papildu mācījusies pie skolotājas I. Kondratjevas, apmeklējusi A. Andžāna lekcijas un brīvdienās braukusi uz Rīgu, Neklātienes matemātikas skolas nodarbībām. Pērn pusaudze no valsts matemātikas olimpiādes atveda bronzas medaļu 9. klašu grupā.

Izglītība