Smiltenes jauniešu centrs ieguvis vērtīgas mantas

Smiltenes jauniešu iniciatīvu centrs "Miteklis", kas atvērts Trīs pakalnu pamatskolas ēkā, saņēmis jaunu televizoru, video iekārtu, DVD atskaņotāju un dažādas saimniecības preces.

 

Tas viss noderēs, jaunajā mācību gadā "Miteklī" organizējot tematiskus un izklaides pasākumus pilsētas skolēniem un jauniešiem.

 

"Rīkosim filmu vakarus. Jaunā tehnika arī noderēs, lai mēs paši aktīvāk darbotos un rakstītu projektus," saka Smiltenes jauniešu domes prezidente Inga Ērgle. Viņa jau redzējusi jauno aparatūru un atzīst to par ļoti labu.

 

Audio un video tehniku un citas minētās mantas pavisam 1562 latu un 50 santīmu vērtībā jauniešu iniciatīvu centrs saņēma, pateicoties Smiltenes pilsētas domes uzrakstītajam un Bērnu un ģimenes lietu ministrijā iesniegtajam projektam par šī centra materiāli tehniskās bāzes papildināšanu.

 

 Ministrija tam atvēlēja 1250 latus, bet pārējā nauda ir SEB un veikala "Elektronams" ziedojumi.

 

Jaunās lietas "Mitekļa" apmeklētāji varēs novērtēt septembrī. "Sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem un mazo apmeklētību centrs vasarā ir slēgts," informē jauniešu lietu koordinatore Smiltenes pilsētas domē Aurika Zīvere. Viņa arī rakstīja minēto projektu Bērnu un ģimenes lietu ministrijai.

 

Augustā "Miteklī" turklāt ir plānots papildu iegūtās telpas remonts. To veiks pilsētas jaunieši, kuri darbojas Smiltenes jauniešu domē. Būvmateriālus palīdzēja iegādāties akciju sabiedrība "8CBR"."Būs jākrāso sienas, jāliek flīzes. Gan jau tiksim galā," saka I. Ērgle.

Izglītība