Smiltenes Jauniešu domi Palsmanē un Ērģemē gaida ar ilgošanos

"Tik un tā mēs varam kopā vēl būt!" skolas gaitenī priecīgi dungoja Palsmanes speciālās internātpamatskolas skolēni. Ar šo dziesmu noslēdzās mīlestības koncerts "No sirds uz sirdi", ko viņiem sniedza Smiltenes Jauniešu dome.

Trešdien uz Palsmani devās autobuss ar gandrīz 30 jauniešiem no Smiltenes ģimnāzijas, Centra vidusskolas un Profesionālās vidusskolas.

Viņus, tāpat arī tehnikuma audzēkņus, apvieno Smiltenes Jauniešu dome. Mainās dalībnieki, bet nepazūd šās neformālās biedrības tradīcija jau vairākus gadus drīz pēc gadu mijas apciemot Palsmanes speciālo internātpamatskolu un Ērģemes bērnunamu - patversmi.

"Šogad tālruņa zvana ierastajā laikā nebija, tāpēc satraucāmies. Domājām, ka novadu dēļ droši vien pie mums nebrauks," savu audzēkņu pārdzīvojumus atceras Ērģemes bērnunama direktore Jolanta Visocka. Taču arī viņus Smiltenes Jauniešu dome neaizmirsa.

Viņi atbrauc vienīgieŠogad jaunieši koncertu veltīja mīlestībai, atceroties nesen svinēto Valentīna dienu. Romantisku un sirsnīgu motīvu ievija Smiltenes Jauniešu domes dziedāt gribētāji, bet azartisku un atraktīvu - Smiltenes deju grupa "Creeps", ko vada vecāko klašu skolnieces Una Cīrule un Anete Zariņa.

Palsmanes skolēnus jaunieši uzaicināja uz kopīgu sadziedāšanos "Dziesmu duelī", bet Ērģemes bērnunama audzēkņus iesaistīja rotaļās. Jauniešu dome atveda arī sponsoru, uzņēmumu "Tinda C", "Virši - A", "SEB banka" , "Madara '89" un "Silvans" sarūpētās dāvanas, kā arī privātpersonu ziedotās mantas.

Augļus, rotaļlietas un grāmatas, kā arī Ērģemes bērnunamam sagādāto apģērbu sadalīs iestāžu vadība. Savukārt jau pasākumā katrs audzēknis saņēma jauniešu rūpīgi iesaiņotu, skaisti noformētu dāvanu.

Palsmanes internātskolas 10.a klases audzēknim Jānim Strazdiņam šī Smiltenes jauniešu viesošanās patika visvairāk no līdz šim piedzīvotajām. "Bija daudz ko jaunu izdomājuši. Man ļoti patika dejas, ātras, kustīgas. Arī dāvanas ir jaukas. Par to visu viņiem ļoti jāpateicas. Citi jaunieši pie mums nebrauc," saka Jānis.

Dāvim Šicam (10 gadi) un Sandim Sviķim (astoņi gadi) koncerts patika pat labāk par dāvanām. Iestādes direktore Inga Auga teic, ka skolas audzēkņi Smiltenes jauniešus ļoti gaida ciemos, jo viņi neatbrauc tikai ar koncertu un dāvanām, bet arī izdomā kopīgas nodarbības: radošās darbnīcas, rotaļas vai sadziedāšanos, kā šogad. Turklāt bērni jūt ciemiņu sirsnīgo attieksmi.Novērtē māju sajūtuPalsmanes speciālajā internātpamatskolā no 1. līdz 12. klasei mācās 108 audzēkņi: 90 - pēc speciālās programmas, 18 - pēc vispārizglītojošās. Ērģemes bērnu namā šobrīd ir 18 iemītnieku.

"Visi runā par ķibeli, bet mums katram ir mājas. Tāpēc, atbraucot uz šādām vietām, rodas dalītas emocijas. Redzu, ka ir arī sliktāk," saka Jānis Skudriņš (20 gadu) no Smiltenes Jauniešu domes.18 gadus vecie Ilze Saviele un Kristaps Krēgers Jauniešu domes rīkotajā pasākumā iesaistījās pirmo reizi. Abi atzīst, ka bija interesanti un ir prieks sniegt prieku citiem.

"Idejas tapa jau visa gada laikā. Oktobrī un novembrī gājām pie sponsoriem un sākām vākt lielākas dāvanas. Priecē, ka pilsētā nav vienaldzīgi cilvēki," saka Smiltenes Jauniešu domes prezidente Tīna Tilčika. Tīnai pēc šiem pasākumiem katru gadu rodas pozitīvas emocijas, jo abu iestāžu audzēkņi pretī dodot prieku.

Izglītība