Smiltenes mākslas skolā – jau 12. izlaidums (papildināts ar fotogaleriju) 1

Spītējot dižķibelei Smiltenes mākslas skolā pulcējās mazliet satraukti šī gada absolventi, viņu vecāki, radinieki un draugi, lai kopā ar pedagogiem atzīmētu brīdi, kad audzēkņi saņēma sev nozīmīgo, pirmo oficiālo apliecinājumu - apliecību par profesionālās ievirzes izglītību „Vizuāli plastiskās mākslas" programmā.

FOTO ŠEIT!

Šogad skolu absolvēja 15 audzēkņi, kuri veiksmīgi nokārtoja pārbaudes darbus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos, veidošanā un tekstilā, kā arī izvēlējās sev nozīmīgu tēmu diplomdarba realizēšanai. Sadarbībā ar skolas pedagogiem un vecākiem, katrs audzēknis strādāja savām spējām un iecerēm atbilstošā darba izpildījuma tehnikā.

Vērienīgi diplomdarbi tapa skolotājas Lienes Šicas vadībā, kad visas zīmētavas un tekstilmākslas telpas aizņēma rāmji ar aizkariem, kurus zīda un tekstilmākslas apgleznošanas tehnikās veica Dita Brante, Sigita Zaļā, Anna Blaua un Everita Kondratjeva. Šie darbi turpmāk papildinās meiteņu istabu interjeru, ienesot gaišas, saulainas krāsas un priecīgu noskaņu.

Arī Laura Luize Ķemere, pievēršoties ļoti sievišķīgai tēmai, veidoja rotas, nesen popularitāti guvušajā vilnas filcēšanas tehnikā. Savukārt Liene Krūmiņa filcēja dekoratīvus spilvenus.

Armīns Ozoliņš un Dāvis Ozoliņš, kā puišiem pienākas, skolotājas Astrīdas Ķemeres vadībā, ķērās pie māliem, lai, papildinot dārza ainavu, tur novietotu savas veidotās dārza skulptūras. Abiem puišiem gan nāksies pastrādāt arī vasarā, jo skulptūras tiks atlietas paliekošā materiālā - betonā.

Ar māliem darbojās arī Rinalds Riekstiņš, kurš pie skolotājas Džinitas Jurkovskas veidoja keramikas „kašpo" puķupodus. No zēniem nevēlējās atpalikt arī meitenes un tā, vizuāli smalkā Elīna Auga, mālā realizēja savu ieceri, izveidojot interjera priekšmetu grupu, kas rotās viesu nama „Kalbakas" telpas.

Sabiedriski nozīmīgi ir arī skolotājas Vinetas Balodes vadītie Lindas Skares un Signijas Pērkstiņas diplomdarbi.Lindas gleznojumi uz stikla papildinās Palsmanes speciālās internātpamatskolas telpas, bet pērtiķītis no Signijas reklāmas stenda, ikvienu aicinās iegriezties viesu namā „Oāze".

Savukārt, Dita Pētersone, savu mīlestību pret mūziku un ģitārspēli apliecināja arī diplomdarbā, radot dekoratīvu kompozīciju „Piedzīvot brīnumu".

Tomēr visspilgtāk šis absolventu kurss paliks atmiņā ar savu dzīvesprieku, lēnprātīgo attieksmi pret visu notiekošo un vienoto grupas moto: „Kopā mēs varam, kopā mums ir spēks!". Šis nosaukums tika dots arī Evijas Ciršas un Guntras Pakules kopā radītajam diplomdarbam, kur abas meitenes, Haralda Baloža vadībā, uzgleznoja visus 15 šī gada absolventus, kuri ikdienā par sevi atgādinās uz mākslas skolas koridora sienām.

Audzēkņu kontroldarbi un skolā esošie diplomdarbi būs vēl apskatāmi Smiltenes mākslas skolas telpās Vaļņu ielā 2, līdz 19.jūnijam. Ekspozīcija aplūkojama no pulksten 11.00 līdz 15:00.

Mākslas skola aicina ikvienu bērnu, kuram ir interese par mākslu, vēlēšanās iepazīt krāsu pasauli un radīt savu, vēl nebijušu brīnumu, uzdrošināties, atnākt un pieteikties, lai nostātos uz radošu mācību starta līnijas 2009./2010. mācību gadā.

Komentāri 1

Izglītība