Smiltenes mākslas skolā uzņem audzēkņus

Līdz septembra sākumam skolēni, sākot no desmit gadu vecuma, var iestāties Smiltenes mākslas skolā. Iesniedzot dokumentus, iestājeksāmeni nav jākārto, jo audzēkņu prasmes pedagogi apjauš pirmajā mācību mēnesī.

 

Mākslas skolas direktors Haralds Balodis pastāstīja, ka jauno audzēkņu uzņemšana notiks līdz 1. septembrim, uzņems arī tos, kuri atnāks mēneša pirmajās dienās. "Pirmajā kursā uzņemam bērnus no desmit gadu vecuma, ja iestājas 13 - 14 gadus veci pusaudži, tad attiecīgi augstākā kursā," paskaidro H. Balodis.

 

Jāpiebilst, ka mākslas studijā audzēkņus uzņem no septiņu gadu vecuma. Kopā mākslas skolā jāapgūst seši kursi. Sestajā nereti mācās vidusskolēni, kuri gatavojas studēt mākslu augstskolā.

 

Mākslas skolas skolotāja Vineta Balode apstiprināja, ka topošajiem audzēkņiem iestājpārbaudījumi nav jākārto, lai neradītu lieku stresu pirms jaunā mācību gada.

 

"Skolēni pie mums ierodas no dažādām skolām - pilsētu un apkārtējo pagastu, tāpēc viņu sagatavotības līmenis ir dažāds un visus pēc viena standarta nevaram vērtēt," piebilst skolas direktors.

 

Smiltenes mākslas skolā iemaņas var apgūt septiņos priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos, veidošanā, ādas plastikā un tekstilā.

 

Vadība lepojas, ka vairāki skolas 2008. gada absolventi savu tālāko dzīvi saista ar mākslu, jo ir izvēlējušies mācīties mākslas skolās Rīgā un Valmierā.

 

Jāpiebilst, ka skolēni mākslas skolā var pieteikties katru darba dienu no pulksten 10.00 līdz 17.00. Līdzi jāņem dzimšanas apliecības kopija. Pieteikšanās iesniegumu aizpilda mākslas skolā Vaļņu ielā 2.

Izglītība