Smiltenes mākslas skolas audzēkņi pilnveido savas prasmes ainavu un ēku zīmēšanā

Ja Smiltenes centrā redzat jauniešus ar lieliem bloknotiem uz zīmēšanas piederumiem - nebrīnieties, jo no 2. līdz 6. jūnijam notiek mākslas skolas audzēkņu plenērs.

 

Smiltenes mākslas skolas direktors Haralds Balodis stāsta: „Plenērs ir daļa no mācību programmas. Visu gadu audzēkņi glezno un zīmē telpās, taču plenērs viņiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes ēku un ainavu gleznošanā." Direktors piebilst, ka parasti, lai audzēkņiem būtu interesantāk, plenēra laikā viņi devušies ārpus Smiltenes, piemēram, uz Ainažiem, taču tagad finansiālu apstākļu dēļ tas nav iespējams.

 

Mākslas skolas absolventi Madara, Kristīne un Kristians pastāstīja, ka plenērs ir ļoti interesanta mācību programmas daļa. Pirmajā reizē iziet ielās ar lielām mapēm un gleznot bijis neparasti, taču pamazām ar cilvēku ziņkārīgajiem skatieniem apraduši.

 

Šī gada 31. maijā mākslas skolu absolvēja 12 audzēkņi. Absolventi atzīst, ka arī nākotni vēlas saistīt ar mākslu, tādēļ daži no viņiem mācības turpinās Valmieras mākslas skolā. H. Balodis līdz 13. jūnijam aicina visus interesentus apskatīt skolas beidzēju radošos diplomdarbus.

 

 

 Jaunie zīmēt gribētāji mākslas skolā var pieteikties līdz 13. jūnijam, kā arī augusta otrajā pusē.

Izglītība