Smiltenes mākslas skolas audzēkņi pošas izlaidumam

Smiltenes mākslas skolu šogad absolvēs 13 audzēkņu. Tagad skolas beidzējiem ir saspringtākais laiks, jo vēl tiek izstrādāti diplomdarbi.

Smiltenes mākslas skolas skolotāja Vineta Balode informē, ka izlaidums notiks 5. jūnijā pulksten 15.00. Lai veiksmīgi absolvētu mākslas skolu, katram audzēknim jānokārto darbs zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos, kā arī veidošanā un tekstilā. Taču svarīgākais uzdevums ir diplomdarba izstrāde. To katrs audzēknis izstrādā atbilstoši savām spējām un iecerēm.

"Pašlaik mums iet karsti. Vairākumam darbi vēl top. Šogad lielākoties izvēlēti gleznojumi un darbi tekstilā," stāsta V. Balode.

Mākslas skolas pēdējā kursa audzēkne Baiba Lasmane var uzelpot, jo ir pirmā, kura pabeigusi diplomdarbu. "Izvēlējos uz auduma gleznot vilku un dzejoli. Priecājos, ka tas man padevās un darbs ir pabeigts. Tagad jāgaida izlaidums," teic meitene. Viņa vēl nezina, vai savu nākotni saistīs ar mākslu. Vēl esot laiks domāt.

Izglītība