Smiltenes mazie pētnieki – ceturtklasnieki

Divpadsmit ceturtklasnieki no Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas aizstāvēja savus pētnieciskos darbus, lai uzzinātu, kuri no tiem dosies uz Valkas rajona skati.

Trīs pakalnu pamatskolā notika ceturtklasnieku pētniecisko darbu skates lasījumi. No katras klases četri labākie skolēni tika izvirzīti tālāk.12 mazliet satraukušies skolēni žūrijas komisijas locekļu un skolotāju priekšā prezentēja savu pētniecisko darbu par sev tuvu un mīļu tēmu. Daudzi no bērniem atzina, ka šis ir pirmais nopietnais darbs, ko viņi līdz šim veikuši.Viens no tiem sešiem skolēniem, kas savu pētniecisko darbu aizstāvēs arī Valkas rajona skatē, ir Jurģis Dudelis, kurš pētīja senos ieročus. "Uz skolu atnesu loku, bultu, vairogu, zobenu un dunci, jo man patīk senie ieroči. Tāpēc izvēlējos pētīt to vēsturi," saka ceturtklasnieks Jurģis.Skolēns pastāstīja, ka spēļu ieročus izmanto rotaļās ar draugiem.Savukārt 4.a klases skolniece Lelde Zariņa izvēlējusies pētīt bites. Skolniece par bitēm uzzinājusi daudz jauna, ko visiem arī pastāstīja."Bērnu darbi ir visādi," tā par mazo pētnieku paveikto saka žūrijas pārstāve, 4. klases skolnieces mamma Ilze Brakovska.Viņa stāsta, ka ir darbi, kur nepārprotami redzams bērnu ieguldījums un lielais darbs, bet citos - pārkopēti materiāli. "Būtiskākais ir tas, lai mēs sadzirdētu, ka bērns saka - es redzēju, domāju, lasīju," uzskata I. Brakovska.I. Brakovska uzslavē mazos pētniekus, jo aizstāvot savus darbus bija skaidrs, ka bērns patiešām zina, par ko ir rakstījis."Dažiem no darbiem pietrūka pētnieciskā puses, tie vairāk bija rakstīti kā referāti," par darbiem, kurus neizvirzīja uz rajona skati stāsta Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Vita Leite.Martā uz Valkas rajona pētniecisko darbu skati dosies Liene Austruma, Kristaps Krūzītis, Rūta Brakovska, Lelde Zariņa, Jurģis Dudelis un Arta Veldre. Skolasbiedri, skolotāji un žūrija noteica savu simpātiju, par kuru kļuva Jurģis Dudelis.

Izglītība