Smiltenes mūzikas skolai konkursā - pieci diplomi

Ar pieciem diplomiem no Vidzemes reģiona mūzikas skolu kora klases audzēkņu solo dziedāšanas konkursa mājās pārradušies Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi.

Konkursā, kas aizvadītajā nedēļā notika Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā, žūrija vērtēja pavisam 72 solistus četrās vecuma grupās.

1. - 2. klašu grupā vienu no četrām trešajām vietām ieguva Smiltenes mūzikas skolas audzēkne Alise Čukure (vokālā pedagoģe Baiba Zveja, koncertmeistare Zaiga Petrovska).

Lielākos panākumus Alises skolasbiedri ieguva 3. - 4. klašu grupā. Otro vietu žūrija piešķīra Rinaldam Kazekam (vokālā pedagoģe Dzidra Jēkabsone, koncertmeistare Ilze Megne). No sešām trešajām vietām trīs ir smilteniešiem: Nikam Sekalim (Aija Elmane, Inga Rācene), Jānim Kubuliņam (Aija Elmane, Inga Rācene) un Katei Apsei (Baiba Zveja, Zaiga Petrovska).

5. - 6. klašu grupā 13 dalībnieku konkurencē otro vietu ieguva Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skolasaudzēkne Monta Amanda Mazure (vokālā pedagoģe Tatjana Tīruma, koncertmeistars Andris Niklavičs). Visu diplomandu skolotājas saņēma Pateicības rakstu par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

Izglītība