Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi saņem godalgas Latvijas mēroga konkursā

Šogad XIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā godalgas ieguvuši trīs smiltenieši. Tas ir augsts sasniegums, jo konkursā piedalās Latvijas mūzikas skolu labākie audzēkņi.

 

Trešo vietu trompešu grupā žūrija piešķīra Smiltenes mūzikas skolas audzēknim Raivim Šmitam, bet eifoniju grupā - Jānim Namniekam. Atzinību saņēma Daniels Groza sitaminstrumentu grupā par marimbas spēli.

 

14. Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss no 30. janvāra līdz 1. februārim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Konkursam bija pieteikti 180 audzēkņi no 49 mūzikas skolām 15 instrumentu grupās.

 

 

"Līmeņa ziņā minēto instrumentu izpildītājiem tas ir prestižākais konkurss valstī. Tajā piedalās Latvijas mūzikas skolu labākie audzēkņi, kuri var nospēlēt organizatoru izraudzītos obligātos skaņdarbus," saka Smiltenes mūzikas skolas pūšamo instrumentu pedagogs Pēteris Vilks.

 

Visi trīs minētie jaunie mūziķi, kuri guva panākumus šajā konkursā, ir viņa audzēkņi. Vēl Smiltenes mūzikas skolu pārstāvēja P. Vilka skolnieks Matīss Bērzs (marimba) un skolotājas Aijas Krūzes audzēkne Ieva Laganovska (flauta).

 

Valkas rajonu konkursā pārstāvēja arī Valkas J. Cimzes mūzikas skolas audzēknis Ainis Žīgurs sitaminstrumentu (marimbas) grupā. Strenču mūzikas skola savus audzēkņus uz šo konkursu nesūtīja.

 

Konkursu rīkoja Latvijas jauniešu pūtēju orķestris ar vairāku labvēļu atbalstu. Žūrijā piedalās valsts profesionālo orķestru mūziķi un viesi no ārzemēm. Koncertam ir tradīcija - svinīgs noslēguma koncerts "Bravo - bravissimo", kas notiek mēnesi pēc konkursa.

 

Lai iegūtu godalgas konkursos, jaunajiem mūziķiem ir jāstrādā papildu ikdienas mācību stundām mūzikas skolā. Arī viņu pedagogiem tas nozīmē papildu darbu. Smiltenes mūzikas skolas audzēkņiem sagatavoties palīdzēja arī koncertmeistares Inga Strazdiņa un Ilze Megne.

 

Smiltenes mūzikas skolas pūtējiem labāk sagatavoties konkursiem drīz palīdzēs Latvijas Mūzikas akadēmijas un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledžas pasniedzējs Jānis Retenājs. Viņš māca tubas un eifonija spēli.

 

Pie J. Retenāja tubas spēli apgūst arī Smiltenes mūzikas absolvents daudzu konkursu laureāts Kaspars Šmits. Viņš tagad mācās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledžā.

Izglītība