Smiltenes novadā jau svin Skolotāju dienu 2

Tālis Jaunzemis: "Nestrādājam tukšumā, un mums ir svarīgs apkārtējo atbalsts."Nav atbildīgāka, grūtāka un skaistāka darba, kā būt skolotājam - bērnu dvēseles un prāta kopējam, uzrunājot pedagogus viņu svētkos, uzsver Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis.

Sestdien novadā Smiltenes kultūras un sporta centrā svinēja Skolotāju dienu, ko Latvijā atzīmēs 3. oktobrī. Bija apbalvojumi, ziedi un svētku uzrunas, turklāt īpašu sveicienu - koncertu - pedagogiem sniedza vīru kamerkoris "Ticīgie vīri" no Merivillas pilsētas ASV, kā arī cēsnieces Gunita Aļļena un Ina Aizgale.

Saņem Atzinības rakstusNo pedagogiem pirmo sumināja Ingu Savicku - Smiltenes ģimnāzijas direktores vietnieci informācijas jautājumos un informātikas skolotāju.

I. Savickai ir piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas izglītības sistēmas pilnveidē. Tādējādi ir novērtēts skolotājas radošais darbs Eiropas Savienības izglītības projektos, tālākizglītības programmā, virtuālās mācību vides un datorgrafikas mācību programmas izstrādē, starptautiska informācijas tehnoloģiju pasākuma "LatSTE" organizēšanā un vēl citās jomās.

Astoņām Smiltenes novada skolotājām ir piešķirts novada domes Izglītības pārvaldes Atzinības raksts. Pārvaldes vadītāja vietniece Ilze Šulte skaidro, ka šā apbalvojuma saņemšanai kandidātus izvirzīja skolas, ņemot vērā pedagogu ieguldījumu izglītības sistēmā, radošu darbu vai citus kritērijus.

Pašvaldības apbalvojums piešķirts: Intai Jakobsonei (Smiltenes Profesionālā vidusskola), Vitai Leitei (Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola), Dzidrai Jēkabsonei (Smiltenes mūzikas skola), Santai Rudzītei (Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"), Janai Vīksnai (Smiltenes ģimnāzija), Vijai Valterei (Smiltenes tehnikums), Astrīdai Zvejniecei (Palsmanes speciālā internātpamatskola) un Elitai Stieģelei (Smiltenes Centra vidusskola).

Ar novada domes Izglītības pārvaldes Pateicības rakstu apbalvotas Blomes pamatskolas pedagoģes Ligita Jēkabsone un Dzintra Palma.

Apsveikumus saņēma arī jaunās skolotājas Simona Zaļkalne (Smiltenes Centra vidusskola) un Monta Sīmane (bērnudārzs "Pīlādzītis").

T. Jaunzemis piebilst, ka ar IZM Atzinības rakstu novērtēts arī Smiltenes sporta skolas trenera Guntara Marksa darbs talantīgo sportistu izaugsmē. Treneris apbalvojumu saņems vēlāk, ministrijas rīkotā pasākumā.

Aprēķinos bija kļūdaVisiem novada skolotājiem, viņu palīgiem un skolu tehniskajiem darbiniekiem paldies novada domes vārdā teica pašvaldības vadītājs Ainārs Mežulis. Viņš uzsver, ka Smiltenes novadā pašvaldība ne šobrīd, ne arī turpmāk negrasās slēgt nevienu izglītības iestādi, jo tajās strādā zinoši pedagogi un mācās gudri, zinības alkstoši bērni.

Laimīgi noslēdzies arī pārpratums ar Smiltenes novada pedagogu algām septembrī paredzēto valsts finansējumu, kas sākotnēji tika aprēķināts mazāks, nekā pagājušajā mācību gadā. Satraucošo informāciju no IZM pašvaldība saņēma aizvadītās nedēļas nogalē, un šī ziņa izskanēja pat Latvijas plašsaziņas līdzekļos.

"Izglītības pārvaldei un ministrijas darbiniekiem, precizējot informāciju un pārrēķinot, tika atrasta kļūda, un naudu atgrieza," informē T. Jaunzemis.

Komentāri 2

reāli

To A. Mežulis teica arī pirms pašvaldību vēlēšnām, bet rezultātā gan skolas un bērnu dārzu slēdza arī Smiltenes novadā. SKOLOTĀJIEM SVIECIENI SVĒTKOS!

pirms 10 gadiem, 2010.09.27 12:02

...

Mežulis daudz ko solīja ... realitāte pavisam cita . Lai skolotājiem izturība mazos palaidņus skolojot!!!!

pirms 10 gadiem, 2010.09.27 17:20

Izglītība