Smiltenes novada profesionālajās mācību iestādēs rekordliels audzēkņu skaits

Profesionālās izglītības iestādes Smiltenes novadā 2009./2010. mācību gadu uzsākušas cerīgi. Neskatoties uz to, ka, Izglītības un zinātnes ministrijas spiestas, Smiltenes Profesionālā vidusskola un tehnikums samazināja vienu uzņemšanas grupu, audzēkņu skaits skolā tikai palielinās.

 

Abu iestāžu dzīve pēc reformām izglītības jomā ir salīdzinoši vienāda - tās cīnās par vēl kvalitatīvāku izglītību un labāku dzīvi skolā. Lai gan nav zināms, kas notiks nākamajā gadā, patlaban sūdzēties nevar.

 

 

Pedagogi no darba atlaisti nav, vien daži pensijas vecuma aizgājuši paši. Mācību iestādēs tiek veikti remonti par saviem līdzekļiem un piesaistīta Eiropas naudiņa. Abas iestādes lepojas ar to, ka ir gandrīz vienīgās skolas Latvijā, kurās jauniešiem piedāvā apgūt veterinārmedicīnu (tehnikumā) un celtniecības un ceļu būves mehāniķa profesiju (profesionālajā vidusskolā).

 

 

Un interese par šīm specialitātēm patiešām ir liela. Skolu vadību vairāk uztrauc ārpusstundu nodarbības, jo to liktenis jaunā gadā neesot zināms.

 

Pa vasaru padarīts daudz"Vasarā ļoti cītīgi gatavojāmies, lai nākamajā pirmdienā iesniegtu nopietnu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu, lai varētu modernizēt veterinārmedicīnu. Lepojamies, ka bez pārtraukuma šo programmu īstenojam jau kopš 1945. gada. Ja pirms pieciem gadiem bija kritums šajā specialitātē, tad tagad par to interese ir pietiekama," stāsta tehnikuma direktors Andris Miezītis.

 

Kamēr projektu vēl gatavojas iesniegt, par pašu finansēm uzlabota vide skolā. "Investīcijas mums nedod, tāpēc paši cenšamies kaut ko darīt. Tagad remontējam zāli," tā A. Miezītis.Līdzīgi darbojas arī Profesionālajā vidusskolā, arī tā pirmdien iesniegs ERAF projektu un cer, ka apstiprinās.

 

 

Tas paredzēts skolas infrastruktūras uzlabošanai, mācību kabinetu renovācijai, iekārtu un aprīkojumu iegādei, fasādes remontam. "Savukārt vasarā esam izremontējuši dienesta viesnīcā 5. stāvu un iegādājušies jaunas gultas. Esam paplašinājuši arī apdzīvojamo telpu skaitu, jo dienesta viesnīcā apmetas 250 audzēkņu. Risinājumu radām, tikai sākotnēji problēmas mums radīja nepietiekošie līdzekļi," stāsta Smiltenes Profesionālās vidusskolas direktors Dainis Moruzs.

 

Ierobežos ārpusstundu nodarbībasAktīvi abās skolās norisinās arī ārpusstundu dzīve, mācību spēks un audzēkņi ar lielu entuziasmu rīko dažādus pasākumus. Līdz 1. janvārim tehnikums saglabā tās pašas ārpusstundu tradīcijas, kas bijušas iepriekšējos gados. Tas pats attiecas arī uz sportu. "Šīs nodarbības mums ir ļoti svarīgas.

 

 

Tā nav tikai vienkārša brīvā laika aizpildīšana. Zināmā mērā tā ir kolektīva audzināšana, fiziskas aktivitātes," uzskata tehnikuma direktors. Viņš uzsver, ka vismaz pāris reižu mēnesī notiks tematiskie vakari.

 

"Neapšaubāmi, šogad ārpusstundu nodarbību skaits būs ierobežots. Bet tāpat būs koris un sportiskās nodarbības," tā Profesionālas vidusskolas vadība.

 

Neskatoties uz to, ka vieglāk nekļūst, pedagogu un audzēkņu skolās nav mazāk. Tehnikumā profesiju iegūs rekordliels skaits jauniešu - 556, bet Smiltenes Profesionālajā vidusskolā pēdējo 22 gadu laikā lielākais audzēkņu skaits ir tieši šogad. Pavisam 333 audzēkņi.

 

Izglītība