Smiltenes novadā sākas bērnu pieteikšana pirmajai klasei

Smiltenes novada Izglītības pārvalde informē, ka no šī gada 1.marta Smiltenes novada vispārējās izglītības iestādēs sākas bērnu pieteikšana pirmajai klasei 2012./2013. mācību gadam.

jādodas uz izvēlēto skolu un jāiesniedz direktoram adresēts iesniegums, tajā norādot ziņas par  izglītojamo - vārds, uzvārds un personas kods; izvēlētā izglītības programma; ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi.

Papildus iesniegumam ir jāiesniedz bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā un cita nepieciešamā informācija un dokumentācija pēc skolas lūguma (bērna dzimšanas apliecības kopija, izziņa par deklarēto dzīvesvietu).

Sīkāk par skolēnu uzņemšanu aicinām interesēties izvēlētajā izglītības iestādē. Skolu kontaktinformācija ir pieejama novada mājas lapā, sadaļā Izglītības iestādes. 

Izglītība