Smiltenes novada skolas tādu projektu gribētu uzņemt pastāvīgi 2

"Ja tā notiktu vienmēr, būtu ideāli!" Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle, tāpat kā citi viņas kolēģi tikai priecātos, ja Smiltenes novadā šogad īstenotais projekts par atbalstu skolēnu sociālās atstumtības mazināšanai nekad nebeigtos, jo ieguvumu ir daudz. Diemžēl 31. decembrī projekts noslēgsies, jo ir īslaicīgs pasākums.

Visās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās šogad no februāra strādā liela atbalsta komanda, pavisam 65 speciālisti: izglītības psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi, skolotāja palīgi un pagarinātās grupas pedagogi.

Pašreizējā situācija - draudīgaViņu darbu projektā finansē no Eiropas Sociālā fonda un Smiltenes novada domes budžeta līdzfinansējuma.

"Situācija pašreiz ir draudīga. Projekts tuvojas noslēgumam, un līdz ar to beigsies šo cilvēku darbs, taču bērni ar savām problēmām paliek," atzīst projekta vadītāja, Smiltenes ģimnāzijas skolotāja Alda Miķe. Par vienīgo risinājumu viņa saredz jauna projekta rakstīšanu, tiklīdz Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludinās jaunu konkursu.

Lai pagūtu izvērtēt ieguvumus un ieteikt kolēģiem savā darbā atrastās "rozīnītes", visi projekta speciālisti nesen sapulcējās seminārā Smiltenes ģimnāzijā. Katrā skolā projekta laikā ir padarītas interesantas lietas, par kurām ir vērts zināt citiem. "Turklāt skatāmies, kā bērniem ar mūsu atbalstu ir veicies un kurās vietās darbu vajadzētu turpināt. Vācam faktus un argumentus, lai rakstītu jaunu projekta pieteikumu," skaidro A. Miķe.

Palsmanes pamatskolas direktore D. Pērle ir ļoti gandarīta par savas skolas atbalsta komandas darbu. Pagarinātajā grupā skolotājas Aida Vilka, Līga Treisnere un Inita Biķe darbojas ar bērniem pēc stundām, vairāk veltot individuālu uzmanību skolēniem, kuriem ir dažādas grūtības mācībās, un apgūst praktiskas iemaņas, piemēram, pavasarī sēja puķu un dārzeņu sēklas un audzēja stādiņus, kā arī vāca ārstniecības augus.

Logopēdes Ausmas Zeibotes pārziņā ir runas un valodas diagnostika un labošana."Lielu atbalstu skolotājiem sniedz psiholoģe Vija Zvirgzdiņa, jo problemātisku bērnu kļūst arvien vairāk, un bieži vien mēs, skolotāji, nezinām, kā rīkoties un viņiem palīdzēt," atzīst D. Pērle. Psiholoģe piedalās audzināšanas stundās, runā ar skolēniem individuāli un dod padomu. Sociālā pedagoģe Inese Pērkone, piemēram, pēta, kāpēc skolēni kavē mācību stundas. Sekmes sāka uzlabotiesSmiltenes ģimnāzijas psiholoģe Dace Gailīte secina, ka no projekta iegūst gan bērni un viņu vecāki, gan arī skolotāji, jo viņi sāk drošāk un ar lielāku ieinteresētību sadarboties ar psihologu bērna labā. "Tas komandas darbs, kas pašlaik notiek skolā, ir ļoti uzlabojis gan skolēnu sekmes, gan devis atbalstu sociāla riska bērniem," uzskata D. Gailīte.

Projekts "Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes novadā jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ mācībās un ceļā uz darba karjeru nevar sasniegt iespējami labāko rezultātu.

Komentāri 2

Smilteniete

Paldies par projektu.
Manam bērnam un citiem bērniem "Pīlādzītī" bija iespēja saņemt vērtīgu psihologa konsultāciju.

pirms 10 gadiem, 2010.09.22 14:48

Mamma

Paldies logopēdei Mirdzai par iejūtību un sapratni mācot bērnus. Skolotāja ar Lielo burtu.

pirms 7 gadiem, 2014.03.12 16:03

Izglītība