Smiltenes novada skolēnus pēc brīvlaika gaida pārsteigums

Kad pēc pavasara brīvlaika Smiltenes novada skolās pārradīsies audzēkņi, viņiem būs jauna nodarbe papildu mācībām. Bērni un pusaudži varēs izmēģināt un novērtēt dažādas jaunas spēles.

Redzot ar tām pilnās kastes, ceturtdien sajūsminātas bija uz semināru Smiltenes ģimnāzijā atbraukušās skolu direktores.

"Tas ir kaut kas pasakains, - saņemt tik daudz skaistu, jaunu mantu! Bērniem būs lielu lielie prieki," jūsmo Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle.

Labumi tiek visām novada skolāmVisas deviņas Smiltenes novada skolas un Smiltenes bērnudārzs "Pīlādzītis", kuru apmeklē arī bērni ar īpašām vajadzībām, ieguvuši mācību materiālus un spēles Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā. To vietējā pašvaldība Smiltenes novadā īstenos visu šo gadu.

Projekta vadītāja asistente Alda Miķe informē, ka projekts novada izglītības iestādēm sagādājis divus lielus labumus. Visās skolās strādā logopēdi, sociālie pedagogi, psihologi, pagarinātās grupas skolotāji un skolotāja palīgi pedagoģiskās korekcijas klasēs, kuru darbu finansē no projekta līdzekļiem.

Valsts budžetā tam pietrūkst naudas. Vēl Smiltenes novada izglītības iestādes, pateicoties projekta iepirkumam, tikko saņēmušas didaktiskus mācību materiālus un interaktīvas, attīstošas un izglītojošas spēles. Vēl būs mācību un izglītojošas grāmatas.

Starpbrīžos būs, ko darīt"Tas ir brīnišķīgs projekts," priecājas Launkalnes pamatskolas direktore Ināra Grundāne un nosauc ieguvumu. Mazajā skoliņā reizi nedēļā strādā psiholoģe Vija Zvirgzdiņa un logopēde Ārija Baumane. Ar pagarinātās grupas audzēkņiem darbojas skolotāja Inguna Baumane.

Sociālā pedagoģe ir Ramona Moisejeva. "Arī skolēni ir ļoti apmierināti. Pie psiholoģes viņi pat stāv rindā, lai tiktu parunāties. Bērniem teicu, ka psihologs ir tāds cilvēks, kuram var stāstīt visu, kas uz sirds," saka I. Grundāne.

Ar saņemtajām spēlēm skolēni varēs darboties starpbrīžos, pēc mācību stundām un pagarinātās dienas grupā. Spēles tiks arī piecus un sešus gadus vecajiem sagatavošanas grupiņas audzēkņiem. A. Miķe piebilst, ka no šā iepirkuma vairāk ieguvušas tās piecas novada skolas, kurās ir arī pirmsskolas sagatavošanas grupiņas. Tām tika vairāk izglītojošo spēļu.

Izglītība