Smiltenes skolās rosina lasīt svešvalodās

Smiltenes ģimnāzijā un Trīs pakalnu pamatskolā šonedēļ ir dots starts e - maratonam "Lasīsim svešvalodās", kas ilgs līdz 30. martam. Tās ir sacensības 3. - 12. klašu skolēniem par grāmatu lasīšanu angļu, krievu vai vācu valodā.

 

Kaut arī sacensībās, pretendējot uz balvām, var piedalīties tikai abu minēto izglītības iestāžu audzēkņi, iesaistīties maratonā un pārbaudīt savas zināšanas var ikviens interesents.

 

Interneta portāla lefo.net sadaļā "InEx - valodu apmācība" ir izveidota uzdevumu mape "Ārpusstundu lasīšana svešvalodās". Mapē ievietoti 40 uzdevumi angļu valodā, 10 - vācu un 10 - krievu valodā. Uzdevumi sadalīti pa klašu grupām. Uzdevumu veikšanai jāizlasa grāmata, un tad jāveic uzdevums, lai pārbaudītu savu izpratni par grāmatā lasīto.

 

Uzdevumus izstrādāja Smiltenes ģimnāzijas skolotāji. E - vidē tos ievietoja pedagoģe Inga Savicka. Projekta "Lasīsim svešvalodās" vadītāja Alda Miķe informē, ka projektu atbalsta Izglītības inovāciju fonds.

 

 

"Vispirms ģimnāzijas skolotāji izlasīja pašu atlasītas grāmatas un pēc lefo.net vidē izveidotajām sagatavēm izveidoja jautājumus, gan strādājot ar attēliem, gan tādus, kas veicina svešvārdu atcerēšanos un pareizrakstības iemaņas," stāsta A. Miķe.

 

Smiltenes ģimnāzijas un Trīs pakalnu pamatskolas audzēkņi sacensībās piedalās brīvprātīgi. Noslēgumā uzvarētājus apbalvos katrā klašu grupā un katrā svešvalodā.

Izglītība